• Dobrodošli na Ćaskanja! Mi smo zajednica koja okuplja članove sa prostora bivših jugoslovenskih republika. Budite slobodni, pregledajte naš sajt, pročitajte neke od započetih diskusija. Ako želite da učestvujete u diskusijama, pisati na forumu, kreirati albume, dodavati medije, a niste naš član, registrujte se. Registracija je besplatna i zahteva samo minut Vašeg vremena. I da ne zaboravimo: registrovanjem i prijavljivanjem na forumu uklanjate sve reklame koje se prikazuju na sajtu, jer nam je stalo do naših članova. Pridružite nam se!

Tumori - koliko smo hrabri za život?

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
Neke stvari se dešavaju s razlogom, a neke nikako ne razumemo zbog čega su se desile.​
Problem većine bar ovde u Istočnoj Srbiji nastaje kada neko sazna da je oboleo od neke vrste tumora ili kancera. Nisam od onih koji paniče, ali realno je sve veći broj obolelih od malignih oboljenja u Srbiji. Neko se zaista prekasno javi lekaru, neko se retko i kontroliše, ali najviše zabrinjava kada je neko nekoliko puta ukazivao lekarima da nešto nije u redu dok su rezultati ili kontrole pokazivale zdrav organizam. Dešavalo se da pacijenti zbunjeni više nikada i ne odu svom lekaru, niti specijalisti, a ustanovi se da boluje od neke neizlečive bolesti. Najteže u svemu je kada lekar na sve to saopšti da se pacijent nije javio na vreme, iako je ukazivao i žalio se na svoje zdravstvene probleme.​
Učio sam dosta toga iz medicine, prošao skoro sve oblasti koje su me interesovale, sakupljao mnogo informacija, godinama pisao, pravio tabele, skice, crteže iz pojedinih grana medicine. Pokušaću da objasnim na najjednostavniji način bar neke stvari u vezi tumora i raka.​
Imam svoje lične razloge zbog kojih sam započeo ovu temu. Za sve nas bilo bi dovoljno da malo zastanemo, upitamo se koliko nam i šta u životu vredi i kako bar malo olakšati onima koji više nemaju čemu da se nadaju.​
Da bi počeo moram da objasnim pojam neoplazija. Neoplazija je pojava u organizmu kvalitativno novih ćelija i tkiva koja se bitno razlikuju od normalnih po mnogim osobinama, najviše po tome što imaju veoma bujan rast nezavisan od celog organizma. Neoplastično tkivo stvara tumor, tkivo koje svojim prisustvom deformiše normalne oblike toga dela organizma.​
Opšte osobine tumora
Pod tumorom se podrazumeva lokalno, autonomno, atipično i nekontrolisano štetno bujanje tkiva. Lokalno znači da tumor počinje na jednom ograničenom delu tkiva u vidu jednog ili više izraštaja; atipično znači da se tumor razlikuje po građi od tkiva od koga je potekao; autonomno znači da se tumor razvija potpuno nezavisno od ostalog tkiva i organizma, po sopstvenim zakonima; nekontrolisano bujanje znači da tumor raste bez ikakve kontrole organizma.​
Građa tumora
Osnovu tumora čini mreža vezivnog tkiva - stroma, koja ima potpornu ulogu i u koju su smešteni krvni sudovi za ishranu tumora i nervi. Između strome nalaze se ćelije neoplastičnog tkiva. Stroma tumora je kod svih ista, dok je parenhim tumora njegovo specifično tkivo koje se razlikuje kod svake vrste tumora jer nastaje proliferacijom ćelije onog tkiva od kojeg tumor potiče.​
Konzistencija ili čvrstoća tumora je različita, ako u građi tumora preovlađuje vezivno tkivo ili stroma, tumori su tvrđi, a ako je više parenhima, onda su tumori mekši.​
Oblici tumora su isto različiti.​
Polipi rastu na površini nekog organa i vezani su peteljkom.​
Papilom podseća na pečurku ili raste u vidu resica. Kada su te resice razgranate kao stablo onda govorimo o dendritičnom tumoru.​
Ciste su tumori koji u sebi sadrže šupljinu.​
Vegetativni oblik tumora se ispoljava kao ispupčenje višak tkiva.​
Ulcerozni oblik tumora podrazumeva da se tkivo tumora brže raspada i nekrotiše nego što raste, pa se na taj način na mestu tumora stvara šupljina kao defekt.​
Postoji i kombinacija ova dva procesa koja daje ulcero-vegetativni oblik tumora.​
Benigni i maligni tumori
Kod benignih (dobroćudnih) tumora, anaplazija je vrlo malo izražena, tako da parenhim tumora izgleda kao normalno tkivo; kod malignih (zloćudnih) tumora, anaplazija je mnogo jače izražena i što je jače izražena anaplazija, tumor ima zloćudniji karakter i brži rast.​
Način rasta je isto različit kod malignih i benignih tumora.​
Benigni tumori imaju ekspanzivni rast jer rastu potiskujući normalno tkivo tako da između zdravog tkiva i tumora uvek postoji jasna granica. Maligni tumori imaju infiltrativni rast jer ćelije tumora prodiru u zdrave ćelije tako da ne postoji jasna granica. Maligne ćelije prodiru duboko u svim pravcima.​
Brzina je različita. Benigni tumori napreduju veoma sporo, a maligni napreduju veoma brzo.​
Stvaranje metastaza je bitno za razliku između malignih i benignih tumora.​
Pod metastazom se podrazumeva premeštanje neke mase iz jednog dela organizma u drugi, ovde se radi o premeštanju malignih ćelija sa primarnog mesta gde su se pojavile u neki drugi sekundarni deo tela. One nastaju jer su ćelije veoma labavo povezane, otkidaju se i prenose do drugog dela u organizmu gde nastavljaju svoje dalje razmnožavanje stvarajući nov tumorski čvor. Ovi novi tumori nastali na ovakav način, nazivaju se metastatski tumori. Ona je važna kod malignih tumora jer kod benignih ne postoji.​
Širenje metastaze se najčešće dešava limfnim putem i to su limfne metastaze; ako se šire krvnim putem stvaraju se veoma udaljene metastaze najčešće u jetri i plućima, gde krv protiče kroz uzane kapilare i nazivaju se hematogene metastaze. Širenje metastaze per contiguitatem, vrši se tamo gde se tumor dodiruje sa nekim susednim organom, pa se ćelije presade (implantiraju) sa tumora na zdravo tkivo.​
Stvaranje recidiva je odlika malignih tumora. Recidiv je povratak, ponovno stvaranje tumora na istom mestu gde je bio odstranjen operacijom ili zračenjem.​
Najvažnija osobina koja izdvaja maligne od benignih tumora je kancerska kaheksija. Označava kada tumor svojim štetnim dejstvom organizam dovede do stanja iscrpljenosti i oslabelosti, čest je i neposredan uzrok smrti bolesnika sa malignim tumorom.​
Iako postoje jasne razlike između benignih i malignih tumora, one kod jednog tumora nisu zauvek određene, tako da postoji uvek mogućnost pretvaranja benignog u maligni tumor, što se naziva maligna alteracija. U nekim organima i tkivima mogu da postoje promene koje nisu čak ni benigni tumori već samo promene građe tkiva kao što je to displazija, ali mogu preći odmah u maligne tumore, takva stanja tkiva koja podležu malignoj alteraciji nazivaju se prekancerozna stanja.​
Uzroci nastanka tumora
Materije koje imaju sposobnost izazivanja malignih tumora nazivaju se kancerogene materije, to mogu biti različita hemijska jedinjenja koja dugotrajno deluju na neko tkivo; jonizujuća zračenja, kao što je rak kože kod rentgenologa, pojava leukemije kod ozračenih atomskom bombom, itd; mehanički pritisak koji se dugo primenjuje na jedno isto mesto; nasleđe igra važnu ulogu.​
Nomenklatura i podela tumora
Prema osnovnoj podeli na benigne i maligne tumore, postoji podela prema tkivu od koga nastaju; tumori od epitelijalnih tkiva, tumori od mezenhimnih tkiva i nervnog tkiva, tumori od svih ostalih vrsta tkiva.​
Imena benignih tumora se grade kada se na latinski naziv tkiva doda zajednički nastavak - oma. Imena malignih tumora poreklom od neepitelijalnih tkiva grade se tako što se na ime tkiva od koga tumor potiče dodaje nastavak - sarcoma.Maligni tumori poreklom od epitelijalnih tkiva nazivaju se karcinomi.​
Ovo sam opisao na ovakav način jer ljudi često greše kada čitaju dijagnozu na svom izveštaju, a nisu sigurni šta znači.​
BENIGNI TUMORI
BENIGNI TUMORI POREKLOM OD NEEPITELIJALNIH TKIVA
Fibroma - tumor poreklom od vezivnog (fibroznog) tkiva, razvija se u vidu većih ili manjih čvorova na svim mestima gde ima vezivnog tkiva, a najčešće na koži, u mišićima, fascijama i unutrašnjim organima; po konzistenciji mogu biti tvrdi fibroma durum kada su građeni pretežno od vezivnih vlakana i meki fibroma molle kada se pretežno sastoje od vezivnih ćelija. Rastu veoma sporo ali mogu dostići velike dimenzije ili se javiti u velikom broju.​
Lypoma - tumor poreklom od masnog tkiva, razvijaju se gde ima masnog tkiva, najčešće potkožno masno tkivo, između mišića, ređe u unutrašnjim organima; po obliku je kao lopta, obmotan vezivnom čaurom, meke konzistencije, nekada može biti na peteljci. Po veličini može biti od zrna graška pa do veličine čovečije glave. Sastavljen je od masnih ćelija, između kojih su krvni sudovi i vezivna vlakna.​
Myoma - tumor poreklom od mišićnog tkiva, ako je poreklom od glatkog mišićnog tkiva nazivaju se lejomyoma, a ako je od poprečnoprugastih mišićnih vlakana naziva se rhbdomyoma. Lejomiom je mnogo češći, javljaju se najčešće na materici, želucu, jednjaku i crevima. Zavisi na kom je organu nastao, on može da štrči u šupljinu organa (submukozni miom), da izlazi u spoljnu stranu (subserozni miom) ili da se razvija u samoj sredini mišića (intramuralni miom).​
Ako je vezivna stroma u miomu vrlo jaka a tumor izrazito tvrd, tada se naziva fibromiom.​
Chondroma - tumor poreklom od hrskavičavog tkiva, razvija se iz hrskavica epifiza kostiju, na falangama prstiju ruku ili na potkolenici; čvrsto-elastične konzistencije, raste i kao izraštaj na kostima dovodeći do deformacije ekstremiteta.​
Osteoma - tumor poreklom od koštanog tkiva; ako se razvijaju iz same kosti imaju strukturu koštanog tkiva a razvijaju se prema spoljnoj strani - egzostoza, ili prema unutrašnjoj - endostoza.​
Angioma - tumor koji se razvija iz tkiva krvnih sudova; haemangioma - građen od krvnih sudova, druga vrsta je lymphangioma - građen od limfnih sudova. Može da bude sastavljen iz elemenata koji izgledaju kao krvni sudovi i tada se naziva haemangioma simplex ili od nepravilnih šupljina obloženih endotelom i ispunjenih krvlju i tada se naziva haemangioma cavernosum.​
Ganglioneuroma i glioma - tumori poreklom od tkiva centralnog nervnog sistema i ganglija; ganglioneuroma potiče od samih nervnih ćelija i građen je od zrelih ćelija i njihovih produžetaka, oštro je ograničen, dostiže veličinu lešnika ili oraha. Glioma nastaje od potpornog tkiva nervnog sistema. Važno je napomenuti da su ovo benigni tumori po sastavu, ali deluju maligno jer izazivaju velika oštećenja na lokalno nervno tkivo u mozgu svojim rastom i pritiskom na lokalno zdravo tkivo.​
Neurinoma i neurofibroma - tumori koji se razvijaju na perifernim živcima, a potiču od omotača živaca; neurinom se razvija iz Svanove opne, a neurofibrom iz vezivnog tkiva oko živca. Razvijaju se veoma ograničeno u vidu čvorova duž nerva.​
BENIGNI TUMORI POREKLOM OD EPITELIJALNIH TKIVA
Razlikuju se tumori poreklom od pokrovnog epitela koji u svojoj građi imaju dosta vezivnog tkiva, a druga grupa se razvija iz žlezdanog epitela.​
Papilloma - tumor poreklom od pokrovnog epitela kože i sluzokože, raste u vidu resica raznih oblika i debljine; ako su resice meke, duge i tanke govorimo o mekom papilomu, a ako su kratke, debele i čvrste govorimo o tvrdom papilomu. Mogu se lako pretvoriti u maligne tumore.​
Polypus - polip je tumor epitela sluzokože i nastaje istovremenim bujanjem epitela i vezivnog tkiva; ima karakterističan oblik lopte koja je za tkivo spojena užim delom u vidu peteljke. Nastaje na mestima gde postoji dugo zapaljenje sluzokože, npr. materica ili nos.​
Adenoma - tumor poreklom do epitela žlezda, raste u vidu malih loptica koje su učaurene, imaju vezivnu stromu koja je ispunjena šupljinama obloženih žlezdanim epitelom;može se pojaviti u svim organima gde ima žlezda. Adenom kože nastaje od lojnih i znojnih žlezda, adenom sluzokože se javlja u želucu, bronhijama i crevima, adenom dojke je čest, adenom hipofize dovodi do teških endokrinih poremećaja jer luči velike količine hormona.​
Cystadenoma - posebna vrsta adenoma kod koje je jedna ili više šupljina adenoma obloženih žlezdanim epitelom toliko proširena da se golim okom vidi i liči na cistu.Cistadenom može biti sastavljen iz jedne ili iz više šupljina koje mogu biti ispunjene bistrom, seroznom, sluzavom ili koloidnom masom. Najčešće se pojavljuje na jajnicima, a može dostići toliku veličinu da ispunjava celu trbušnu duplju.​
Ciste - tvorevine ili okruglaste šupljine u nekom tkivu ili organu, koje imaju sopstveni omotač, zid sastavljen od vezivnog tkiva i epitela. Šupljina ciste može biti ispunjena bistrom seroznom tečnošću ili sirastom masom. Ciste nisu klasični tumori, jer ne nastaju bujanjem i razmnožavanjem.​
Retencione ciste - nastaju ako je izvodni kanal neke žlezde začepljen pa se sekret nakuplja u njenu šupljinu, proširuje i stvara cistu. Česte su na koži i nastaju od lojnih žlezda, slične su folikularne ciste na jajniku ako ne dođe do prskanja Grafovog folikula pa se on uveća i pretvori u cistu. Postoje i urođene i stečene ciste. Sve ove ciste nazivaju se prave ciste jer su obložene epitelom, dok ciste koje nemaju epitel jesu lažne ciste ili pseudociste, a nastaju pri resorpciji dela nekrotičnog tkiva na čijem mestu nastaje šupljina.​
Struma - dufuzno povećanje endokrinih žlezda u vidu tumora praćeno pojačanom sekrecijom hormona. Ovaj naziv se najčešće koristi za štitnu žlezdu.​
Ovde sam opisao neke osnovne definicije o benignim tumorima, ono najgore sledi pri objašnjavanju malignih tumora. Nikada ne razmišljamo o ovakvim stvarima dok se sve ovo ne desi nekom koga poznajemo, nekom ko nam je blizak. Želim da svako od nas bar na trenutak zamisli kako bi se osećao da sazna da boluje od nekog tumora ili od raka. Koliko je toga propustio u životu da uradi, šta je radio loše za svoje zdravlje a šta dobro, čime je zaslužio da oboli i kako će nastaviti dalje. Kada se malo dublje zamislimo neizbežna je jaka jeza koja prođe celim telom, a kako bi nam tek bilo da zaista saznamo ono što ne želimo?​
 

anuška

Poznata ličnost
Starosedelac
Učlanjen(a)
17.07.2012.
Poruke
8.029
Broj reagovanja
5.516
Horoskop
Ovan
"Sviđa mi se" kako je teško napisati ove reči ispod ove teme.
Sviđa mi se veliki trud koji si uložio objavljivanjem ove teme koja nikog ne ostavlja ravnodišnim.
 

Anchy

Halucogen Mozgolečić
Starosedelac
Učlanjen(a)
03.05.2010.
Poruke
8.988
Broj reagovanja
4.888
Horoskop
Lav
Ljudi izbegavaju da misle o ovakvim stvarima i najcesce govore: to se uvek desava drugima, ne meni ( ili nekom meni bliskom). Donekle shvatam izbegavanje razmisljanja na ovu temu. Covek najcesce nije toliko pazljiv, obziran prema sebi, dok ga ne strefi ovako nesto. Onda uvidja sve svoje greske i po pravilu postaje mudriji.
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
Tek ću pisati o malignim tumorima, što mi je jako mučno. Mene više brinu ljudi koji su bezosećajni i uopšte ne obraćaju pažnju ni na sebe, a ni na druge koji više nemaju ništa do života. Troje njih mi je umrlo na rukama, valjda mi je takva sudbina da sam ja tu morao sva tri puta da se zadesim i da se brinem o njima. Dok čovek ne provede nekoliko godina gledajući svaki dan u one koji se lagano gase, a nije u stanju da im nikako pomogne, onda se promeni za ceo život.
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
MALIGNI TUMORI
MALIGNI TUMORI POREKLOM OD NEEPITELIJALNIH TKIVA
Sarcoma - sarkom je opšti naziv za sve maligne tumore koji su nastali iz mezenhimnih tkiva; kod sarkoma stepen anaplazije može biti različit: ukoliko je anaplazija potpuno izražena tkivo tumora je građeno od sasvim zrelih nediferenciranih ćelija tako da se ne može utvrditi od kog vrsta tkiva potiču - ovaj oblik se naziva nezreli sarkom.​
Nezreli sarkom je veoma zloćudan tumor koji se javlja pretežno kod mladih osoba; on je ružičasto bele boje kao riblje meso, raste veoma brzo, infiltriše okolna tkiva i razara ih; metastaze daje veoma rano krvnim putem, a posle operacije redovno recidivira. Može da se razvije na svakom organu koje ima mezenhimno tkivo, raste u vidu neograničene mase.​
Zreli sarkom je građen od ćelija kod kojih je manje izražena anaplazija, zato se može utvrditi njihovo poreklo.​
Fibrosarkom se razvija iz vezivnog tkiva; liposarkom iz masnog tkiva, redak je, spor ali daje metastaze; chondro-sarcoma nastaje iz hrskavice; osteosarkom poreklom od koštanog tkiva, dostiže ogromne dimenzije; miosarkom je poreklom od mišićnog tkiva i raste u vidu ružičastog neograničenog čvora; gliosarkom je poreklom od neuroglija u mozgu, kičmenoj moždini i mrežnjači; melanosarkom nastaje iz ćelija koje proizvode melanin i spada u grupu najmalignijih tumora, počinje na koži, mladežima ili u retini i širi se po celom telu dajući metastaze; limfosarkom nastaje od limfatičnog tkiva, dolazi do uvećavanja limfnih žlezda, rano daje metastaze i brzo infiltrira u okolna tkiva.​
MALIGNI TUMORI POREKLOM OD EPITELIJALNIH TKIVA
Carcinoma - karcinom ili rak je opšti naziv za sve maligne tumore koji potiču od epitelijalnih tkiva, zauzima prvo mesto po rasprostranjenosti i učestalosti, javlja se u dobu od 40-60 godina, češće se javlja kod žena nego kod muškaraca jer se pojavljuje na materici i dojci.​
Konzistencija karcinoma zavisi od količine vezivnog tkiva strome; ako ima malo strome onda je mek, a ako ima mnogo strome a manje parenhima onda je tvrd, a ako su odnosi strome i parenhima uravnoteženi onda je konzistencije mesa - carcinoma simplex.​
On daje rano metastaze limfnim putem u limfne žlezde, a kasnije i krnim putem kada razori krvne sudove.​
Svi karcinomi se mogu podeliti u dve grupe: oni koji potiču od pokrovnog pločasto-slojevitog epitela i karcinomi koji potiču od žlezdanog epitela.​
Karcinomi od pločasto-slojevitog epitela mogu se razviti na svim mestima gde postoji ovaj epitel - jezik, sluzokože, mokraćna bešika, jednjak, larinks, uterus, itd. Po svojoj građi, oni mogu nastati iz površinskih slojeva epitela i naziva se rak pločastih ćelija (carcinoma planocellulare) ili iz dubljih bazalnih slojeva i tada se naziva rak bazalnih ćelija (carcinoma basocellulare).​
Karcinomi od žlezdanog epitela razvijaju se na sluzokožama žlezdanog epitela cilindričnog tipa - creva, disajni putevi, žučni kanali, želudac, itd. Takav rak zadržava građu žlezdanog epitela i naziva se žlezdani rak ili adenokarcinom. Jedan od najčešćih kod muškaraca je adenokarcinom želuca koji se lokalizuje na pilorusu ili kardiji; kod žena je najčešći adenokarcinom dojke koji brzo daje metastaze u pazušne limfne žlezde, i adenokarcinom materice koji je praćen krvarenjima iz materice.​
TUMORI POREKLOM OD VIŠE VRSTA TKIVA
To su oni tumori koji istovremeno nastaju iz više vrsta tkiva i pokazuju složenu mešovitu građu, a svi tumori nastali poremećajem razvoja nazivaju se teratomi. Oni se ponašaju kao benigni tumori, jer posle izvesnog rasta oni se više ne uvećavaju, ali mogu da se promene u smislu maligne alteracije.​
U toku embrionalnog odvajanja i formiranja tkiva, koje se vrši veoma komplikovanim promenama, može doći do nepravilnog razmeštanja pojedinih tkiva; ovi nepravilno raspoređeni delovi jednog tkiva zalutali u drugom tkivu svojim bujanjem mogu izazvati tumorsku tvorevinu. Izraziti primer ovakvog teratoma je dermoidna cista koja predstavlja tumornu tvorevinu - šupljinu ispunjenu raznim tkivima (hrskavičavo, nervno, mišićno) a u njoj se mogu naći čak i zubi i dlake, dok je zid šupljine obložen kožom.​
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
Koliko je onih koji su zdravo živeli u životu, za koliko smo sportista čuli da su ipak oboleli i pored zdravog načina života, a koliko je tek dece koja tek trebaju da se razvijaju i žive? Da li nam je zaista ova teška bolest došla zbog loše ishrane, nehigijene, zbog pušenja...ili jednostavno više ne bira ni mesto, ni vreme, ni osobu? Koliko je onih koji su imali mogućnosti da sve isprobaju u životu da se izleče ili bar zaustave napredovanje raka, a koliko je onih koji nisu imali kome da se obrate, koji nisu imali čime da se leče i koji su živeli sami i nisu se požalili na svoju bolest?
 

jasna949

dežurna ćaskalica
Starosedelac
Učlanjen(a)
27.10.2010.
Poruke
20.474
Broj reagovanja
2.926
Horoskop
Blizanci
Hvala Boki, ovo si lepo stavio, koga bude ineresovalo, eto na jednom mestu može da se informiše...:thumbsup:
 

jasna949

dežurna ćaskalica
Starosedelac
Učlanjen(a)
27.10.2010.
Poruke
20.474
Broj reagovanja
2.926
Horoskop
Blizanci
U pravi si, ali dok ne zaboli, nema doktora...:thumbsdown:
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
Da objasnim još neke definicije koje se odnose na promene tkiva i ćelija, da ne bi bilo zabune oko tumora.​
Metaplazija
Metaplazija je promena jedne vrste zrelog diferenciranog tkiva u drugu vrstu zrelog diferenciranog tkiva pri čemu se menja i funkcija. Ovo je moguće samo kada se zrele ćelije prvo pretvore u nezrele, pa se ponovo diferenciraju, ali u drugu vrstu tkiva. Ovo pretvaranje se može vršiti samo iz jedne vrste epitela u drugi, npr. pretvaranje vezivnog tkiva u koštano tkivo.​
Displazija
Displazija je odstupanje od normalne građe zrelog diferenciranog tkiva, ali pri njoj ne nastaje ni drugo zrelo tkivo, ni embrionalno nediferencirano tkivo. Kod displazije se menja uobičajena struktura tkiva, ćelije postaju nejednake sa tamnim jedrima, pojavljuju se u onim tkivima gde ih normalno nema, tako da se remeti celokupna građa tkiva, ali ono ipak zadržava osnovne karakteristike dotičnog zrelog tkiva.​
Anaplazija
Anaplazija je pretvaranje zrelog diferenciranog tkiva u nezrelo diferencirano tkivo slično embrionalnom. Ovo pretvaranje može biti potpuno ili samo delimično tako da se još uvek može prepoznati od koje vrste zrelog tkiva je nastalo to nezrelo tkivo. Ćelije nezrelog tkiva su uvek veće od zrelog, imaju mnogo veće jedro u odnosu na protoplazmu. U nezrelim ćelijama, u jedrima se obično nalaze i jedarca. Anaplazija je veoma važna osobina koja je zastupljena kod ćelija malignih tumora što sam već opisao gore u tekstu, kao i definiciju neoplazije.​
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.771
Broj reagovanja
16.892
Horoskop
Ovan
Ja ću biti iskren, jednostavno ne želim da čitam definicije. Kukavica sam, plašim se belih mantila. Čitao sam Bokijeve komentare i svaka mu čast za temu.
 

Džudi72

Čuvar foruma u kasnim noćnim satima
Starosedelac
Učlanjen(a)
19.01.2013.
Poruke
4.264
Broj reagovanja
2.935
Horoskop
Lav
Ja sam kliknula na "sviđa mi se", isto kao anuška, zbog velikog uloženog truda. Pročitala sam sve o benignim tumorima, tek ću polako čitati o malignim..ali..
Prošla sam više puta kroz pakao zvan "maligni tumor" i znam šta znači kada neko umire u mukama.

Doživela sam i da saznam da "nešto nije u redu" sa mojim zdravljem. Iako je rečeno da je cista urođena, ona mora da se prati.
Razmišljam o još jednom beningnom tumoru, najiskrenije-plašim se. Plašim se čak i da pišem o tome.
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
Džudi, potpuno te razumem, već su me operisali od jednog benignog tumora koji je počeo da prelazi u maligni. Sada mi se ponovo povratio na dva različita mesta i moraću opet "pod nož". Godinama sam čuvao ljude obolele od malignih bolesti, nikada čoveku ne padne na pamet da može i njemu da se desi. Mislim da sve ima veze sa načinom života, danas je teško i pronaći pravi uzrok, od fizičkih pa do psihičkih teškoća...sve se nagomila u čoveku. Zato sam i pokrenuo nešto ovako, da ljudi i koji su prošli i ono najteže mogu da ostave neki komentar i svoje iskustvo, naravno, ukoliko žele jer se ionako malo govori o tome.
 

Amy-

Poznata ličnost
Starosedelac
Učlanjen(a)
16.11.2010.
Poruke
2.317
Broj reagovanja
646
Horoskop
Ovan
......otvorih ovu temu.........ali ne mogu da citam....moj otac je pre godinu dana operisao karcinom debelog creva....hvala Bogu od perioda posle operacije oseca se dobro.....
 

Dragana - vava

Poznata ličnost
Starosedelac
Učlanjen(a)
18.07.2013.
Poruke
846
Broj reagovanja
633
Horoskop
Rak
Ja sam sve pročitala i Bokija potpuno razumem, jer mi je otac još pre 17. godina umro od karcinoma pluća.
Nikada u životu neću zaboraviti stravičan zvuk pucanja kostiju njegove noge u mojim rukama, dok sam mu pomagala da se popne na rentgenski sto (metastaze na kostima). A stoka lekarska (načelnik - poznat po korupciji) ga je ostavio satima u podrumu urgentnog, na promaji, u stravičnim mukama (nije prioritet jer ima 63 godine). Na pitanje kada će otac konačno biti primljen, dobila sam odgovor: kada doneseš 400 dm. Strašno mi je i dan danas da se setim ovoga. Sa onkologije u Sr. Kamenici , morala sam da sama dovezem oca u svom autu na Polikliniku u NS, jer je hitna bila prezauzeta za ovakve slučajeve, a rentgen u S. Kamenici nije radio. Normalno, brzo sam otišla po novac za "stoku prokletu", ali tati nikada nije ugrađena pločica koja je plaćena. Umirao je mesecima u stravičnim bolovima.
A sad malo o sebi ! Ja uvek zdrava, nikad ne idem kod lekara. ALI !!! Desi mi se naprasno problem sa bolom u leđima, nekontrolisano ćopam na jednu nogu... Pošto , ni za živu glavu mesecima ne možeš da zakažeš specijalistički pregled u državnoj ustanovi - odeš kod poznatih privatnika. A, oni te pošalju dalje na magnetnu (tu sam pobegla u roku od 2 min. jer sam klaustrofobična)... pa dalje da vas ne smaram. Epilog ove priče je da su me "odrali" jer je čuveni, veliki neurohirurg posumnjao prostim rečima da imam rak ni manje ni više nego mozga. Kreten - u pitanju je bila samo diskus henrija.
E od tada me definitivno lekari više nikada neće videti . O šokovima koje sam ja i moja porodica, za tih mesec dana pretraga preživlavala neću ni da pričam. Ako ću da umirem - neću makar izbezumljena od bagre!
Izvinjavam se zbog ružnih reči, ali je revolt u meni bio mnogo jači.
 

Džudi72

Čuvar foruma u kasnim noćnim satima
Starosedelac
Učlanjen(a)
19.01.2013.
Poruke
4.264
Broj reagovanja
2.935
Horoskop
Lav
Dragana, potpuno te razumem. Moj otac je umro pre 20 godina, metastaze raka grla..bilo je strašno. Moj dečko je prošle godine umro od raka pankreasa.
Sve to mnogo boli, ali boli i nepažnja lekara.
Kada se samo setim dana i noći kad nije hitna pomoć htela da dođe kući zbog babe koja je imala 87 godina i zbog dede u 90-toj. Pa bez obzira na godine, ljudi su, trebala im je pomoć.

Ja čekam septembar i da odem kod komšije koji je hirurg...treba da mi skida neko tkivo sa očnog kapka. Beningno je ali ništa ne znam dok ne vidim šta će biti i da li će se to ponavljati..uh..
 

Dragana - vava

Poznata ličnost
Starosedelac
Učlanjen(a)
18.07.2013.
Poruke
846
Broj reagovanja
633
Horoskop
Rak
Džudi72 ostala sam bez teksta. To je stvarno...uh...
Ma biće sve OK, znam kakvu knedlu imaš u grlu.
 

pesakvremena

Poznata ličnost
Starosedelac
Učlanjen(a)
03.08.2016.
Poruke
912
Broj reagovanja
827
Horoskop
Jarac
Ne znam odakle bih počela da pišem na ovu temu... samo dok sam sve ovo čitala, išle su mi suze na oči... ne mogu da verujem da se uvek tako nešto događa zbog greške lekara... da li da krenem od moje ćerke koja je prošle godine operisala policistični tumor veličine 22,5 cm koji se od desnog jajnika širio sve do dijafragme... u jednom momentu nije mogla da diše normalno... do tolike veličine tumora i do operacije došlo je zbog toga što je ginekolog u domu zdravlja rekla da moja ćerka ima nadutost i da treba da smrša, a kad bude našla stalnog momka onda da dođe kod nje na pregled... nije htela ni na ultrazvuk da je pošalje, ma ništa... naravno da je moja ćerka pila lekove protiv nadutosti i smršala svuda, a stomak ostao kao da je trudna... oktobra prošle godine smo otišle na kliniku da je pregleda gastrolog... kad je pregledala, poslala nas je kod ginekologa hitno sa uputom za stacionarno lečenje... iako je moja ćera imala tada 23 god. nije se nikada susrela sa takvim uputom, pa me je pitala šta to znači... samo su mi suze krenule, jer sam ja znala šta to znači... hitno je operisana, odstranjen je desni jajnik, podnela je to hrabro, onda je usledio odlazak na onkologiju da se to prati... Hvala bogu, sve je u redu sada... ali traume... nervoza... užas jedan...
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.771
Broj reagovanja
16.892
Horoskop
Ovan
Ne razumem jednu stvar: zasto lekari ne izvrse ispitivanja kako bi bili sigurni u ono sto misle? Igraju se ljudskim zivotima. To je njima posao i znam da im je to rutina, kao elektricaru zamena sijalice, ali opet, toliko primera nesavesnog lecenja... Dok se ne krene sa trajnim oduzimanjem licence za rad, nece se nauciti pameti. A posto toga nikada nece ni biti kod nas, tesko nama, dok ne dobiju status sluzbenog lica. E onda ce nam svima biti bolje.
 
Vrh Dno