Titule na forumu

Da li smatrate da forum treba određenim članovima dodeljivati specijalne titule?

  • Da

  • Ne


Rezultati ankete su vidljivi nakon glasanja.
Vrh Dno