Priprema za štampu i dizajn korica knjige

Taca

ona, stara
Član
Ukoliko se korice knjige rade u Adobe PhotoShop-u a ne u nekom vektorskom programu (kao što je Adobe Illustrator na primer), otvaranje dokumenta (postavka) izgleda kao na slici:

otvaranje dok 1.jpg

Unosimo dimenzije 1. i 2. (širina pa visina) koje su u ovom slučaju proizvoljne i zavise od slučaja do slučaja.
Zatim unosimo rezoluciju 3. koja je za potrebe štampe 300 pixela po inču (nikako po santimetru - obratiti pažnju)!!!
Podešavamo kolornu separaciju 4. na CMYK (štampa nije web ili TV, podešavanjem na RGB kod krajnjeg razdvajanja boja za štampu doći će do značajne promene željenog kolorita).
Na kraju, pod 5. unosimo naziv (ime) dokumenta.


Sledeća faza je obeležavanje linija obreza (gde se seče knjiga po završetku štampe i povezivanja) kao i dela koji se savija (rikna).

korice2.jpg

1. Ako pretpostavimo da su dimenzije korica gotove knjige 40 x 19 cm, ovaj dokument smo otvorili u dimezijama 41 x 20 i od svake ivice obeležili po 0,5 cm za obrez. To je onaj deo koji će biti isečen pri konačnom obrezivanju gotove knjige. Obrez ne bi trebao da bude manji od 0,25 cm ni veći od 0,5 cm.
2. Debljinu Rikne određuje štamparija ili izdavač uzimajući u obzir broj strana i debljinu papira na kome se štampa. Obratiti pažnju kako stoji text na rikni, pravilno je da se čita od gore ka dole a ne suprotno!
3. Označeno je desno polje koje je naslovna strana korica. Levo polje je poleđina korica.
4. Unosimo ime i prezime autora u željenom tipu slova (fontu). Ime može da se nalazi i ispod ili iznad samog naslova, zavisno od dizajna.
5. Unosimo naslov knjige. U nekim slučajevima, postoji i podnaslov.
6. Izdavač, ukoliko ga ima, kao i godina izdavanja.
7. Fotografija autora (po želji).
8. Biografija i druge informacije vezane za knjigu (sažeto)
9. Barkod, eventualno opet izdavač, logo sponzora itd...


Kada je gotova postavka dokumenta, sve unete textove, slike kao i logo-e ostavljamo kao lejere da bi smo bili u mogućnosti da ih kasnije podešavamo prema dizajnu korica.
Sada otvaramo novi dokument koji je istih dimezija i rezolucije kao prethodni i na njemu crtamo, unosimo slike, koristimo filtere i sve drugo što smo planirali da nam je potrebno za konačan izgled korica. Pošto smo završili sa dizajnom, najbolje je da radni dokument ostavimo u lejerima i sačuvamo drugu kopiju kao, recimo jpg. koji ćemo ubaciti na dokument koji smo nazvali "korice" i koji sadrži sve potrebne elemente za štampu.
 

Taca

ona, stara
Član
Izbor tipa slova (fonta) za korice knjige

Važan deo u dizajnu korica knjige je izbor fonta koji ćemo koristiti. Oblik i veličina slova služe da se pošalje poruka nevidljiva za svest čitaoca. Iskusni dizajneri, marketinške agencije, izdavači...koriste tipografiju da bi naveli korisnika da kupi baš taj proizvod ili da utiču na neki način na njega.
Preporučljivo je pre kretanja u podvig dizajna, proučiti makar osnovne principe tipografije, jer pogrešnom upotrebom oblika, veličine i boje slova, dobra ideja može proći nezapaženo ili imati suprotan efekat od željenog.

Ovom prilikom pozabavićemo se osnovnom podelom slova radi izrade zadatih korica. Fontove (tipove slova) delimo u tri osnovne grupe, bez podgrupa i daljeg objašnjavanja na:

1. Serifne fontove čiji je klasični predstavnik font Times. Karakteristika ovog tipa slova su serifi (detalji) na krajevima slovnog karaktera. (ukratko)

2. Sanserifne (bezserifne) fontove čiji je klasični predstavnik font Helvetica. Karakteristike ovog tipa slova su izostanak serifa i ujednačeni potezi, bez značajnih kontrasta. (ukratko)

3. Skript pisma koja oponašaju rukom pisana slova. Ovaj forum ne nudi opciju takvog pisma, pa ćemo zamisliti neki izvijeni skript. (ukratko)


Istraživanja o čitkosti texta su uglavnom pala u vodu ali (iako bazirana baš na tim istraživanjima), postoje određena pravila kod izbora naslova knjige kao i sadržaja koji se nalazi unutra.
Naslov knjige bi zbog čitljivosti (kao i svi kraći textovi, obaveštenja...) trebalo da budu u bezserifnom (sanserif) fontu! Najbolje Bold težine. Kod imena pisca može se flertovati sa Skript pismom ili serifnim, kao i sa Italic familijom pisma.
Radi čitkosti texta knjige (sadržaja između korica) text bi trebalo da bude u serifnom pismu. Time bi trebao da se izbegne onaj napor koji osećamo kada čitamo neke knjige koje su nam bliske sadržajem ali ipak imamo osećaj da nam je teško, da ih čitamo.

Na ovom forumu imamo dobar primer izbora fontova, gde su sam logo, naslovi i podnaslovi bezserifni, a postovi, radi lakše čitljivosti i razumevanja, u serifnom fontu. ;)
 

Kardelj

Novajlija
Imam pitanje:

Kod tebe je Color profile: US Web.... a kod mene postoje ove opcije:


Koju da izaberem?
 

Kardelj

Novajlija
E sad, debljinu rikne ne znam. :/ Znaci prvo moram do njih sa prelomljenom knjigom, pa da mi kazu?
 

Kardelj

Novajlija
Nismo jos uradili prelom pa ne znam koliko ce biti. :( Jel znaci nesto broj strana u A4 formatu?
 

Taca

ona, stara
Član
Pitaj šta te zanima. Ako krećeš sa prelomom, potrebno je prvo odabrati adekvatan program. Predlažem Adobe Indesign. ;)
 

Kardelj

Novajlija
Kako mogu iz pdf verzije knjige da saznam koje ce biti dimenzije knjige, a samim tim i korica?
 

Kardelj

Novajlija
Snasao sam se. E sad, kako obelezavamo linije obreza i rikne? Razumeo sam korake, ali ne znam kako da ih tehnicki izvedem. :)
 

Taca

ona, stara
Član
Radne linije se zovu "Guide" (vodič).
Postoje dva načina da ih postaviš. Manuelno:

1.png
Tako što ćeš kliknuti na alat pod brojem 1. Zatim staneš tim alatom na horizontalni lenjir pod brojem 2, klikneš, zadržiš i izvučeš horizontalni "guide" na slici obeležen tirkiznom bojom. Vertikalni "Guide" izvlačiš iz lenjira obeleženog brojem 3.

Drugi način je postavljanje "guide" po željenim pozicijama tako što se u meniju ode na "View", izabere "New guide" i ukuca horizontalna i vertikalna pozicija:

2.png
 
Poslednja izmena:
Vrh Dno