Nipošto A

anuška

Poznata ličnost
Pokušajmo se igrati rečima koje nemaju samoglasnik A. Na primer:

Kokos
 
Vrh Dno