• Dobrodošli na Ćaskanja! Mi smo zajednica koja okuplja članove sa prostora bivših jugoslovenskih republika. Budite slobodni, pregledajte naš sajt, pročitajte neke od započetih diskusija. Ako želite da učestvujete u diskusijama, pisati na forumu, kreirati albume, dodavati medije, a niste naš član, registrujte se. Registracija je besplatna i zahteva samo minut Vašeg vremena. I da ne zaboravimo: registrovanjem i prijavljivanjem na forumu uklanjate sve reklame koje se prikazuju na sajtu, jer nam je stalo do naših članova. Pridružite nam se!

Međunarodne organizacije

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
xdraahdlhj4ea3185186d52.jpg
UJEDINJENE NACIJE​
Organizacija ujedinjenih nacija (OUN) ili kraće Ujedinjene nacije (UN) je međunarodna organizacija koja se deklariše kao „globalno udruženje vlada koje sarađuju na polju međunarodnog prava, globalne bezbednosti, ekonomskog razvoja i socijalne jednakosti“. Osnovana je 1945. od strane 51 države, ukinuvši Ligu naroda.

Počev od 2011, 193 zemlje su članice Ujedinjenih nacija, uključujući sve međunarodno priznate nacije, osim Vatikana (koji je odbio članstvo, i ima status posmatrača), Kukovih ostrva, Palestine (koja ima status de fakto države, ali još nije pravno priznata), Nijuea (čijom spoljnom politikom rukovodi vlada Novog Zelanda) i Republike Kine (čije je članstvo ukinula Narodna Republika Kina 1971). Palestina i Vatikan imaju parlamentarne posmatračke misije pri UN.

Iz svog sedišta u Njujorku, zemlje članice UN i njene specijalizovane agencije upravljaju i odlučuju o administrativnim pitanjima na redovnim sastancima koji se održavaju svake godine. Organizacija je podeljena na administrativna tela, kao što su Generalna skupština Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija, Starateljski savet Organizacije ujedinjenih nacija, Sekretarijat Ujedinjenih nacija i Međunarodni sud pravde, kao i tela koja se bave upravljanjem svim ostalim agencijama UN, kao što su SZO i UNICEF. Najpoznatija javna ličnost UN je generalni sekretar, a na toj dužnosti se danas nalazi Ban Ki-Mun.​
I. Savet bezbednosti Organizacije ujedinjenih nacija (SB OUN) je najvažnije telo Organizacije ujedinjenih nacija, zaduženo za održavanje mira i bezbednosti u svetu.

Dok ostali organi Organizacije ujedinjenih nacija samo daju preporuke članicama OUN, Savet bezbednosti ima ovlašćenja da donosi odluke koje članice moraju da poštuju, kako stoji u Povelji Organizacije ujedinjenih nacija. Odluke Saveta se nazivaju rezolucijama. Predsedavanje Savetu bezbednosti se rotira i traje jedan mesec.​
II. Generalna skupština Organizacije ujedinjenih nacija (GS OUN) je jedna od pet glavnih organa Organizacije ujedinjenih nacija. Čine je sve zemlje članice Organizacije ujedinjenih nacija i sastaju se na redovnim godišnjim zasedanjima koje saziva predsednik izabran od većine predstavnika.

Kao jedino telo OUN u kome sve zemlje članice imaju predstavnike, Skupština služi kao forum članicama na kojima raspravljaju o pitanjima međunarodnog prava i donose odluke o daljem funkcionisanju organizacije.​
III. Ekonomsko-socijalni savet Ujedinjenih nacija je organ koji se bavi ekonomskim i socijalnim razvojem zemalja članica, kao i promocijom socijalnih usluga i politike. Glavni ciljevi su globalno povećanje standarda stanovništva, puna zaposlenost, socijalno zdravlje, ljudska prava i slobode i kulturni i obrazovni razvoj.

Ekonomski i socijalni savet (EKOSOC) pomaže Generalnoj skupštini u promovisanju međunarodne ekonomske i socijalne saradnje i razvoja. EKOSOC ima 54 člana, koje bira Generalna skupština na mandat od tri godine. Iako su sve članice Ujedinjenih nacija podobne pri izboru, članice koje čine zemlje „Prvog sveta“ su bile favorisane u proteklim godinama. Predsednik se bira na period od godinu dana među malim ili srednjim silama predstavljenim u EKOSOC-u. Svaki član EKOSOC-a ima jedan glas, a odluke donosi većina prisutnih članica. EKOSOC se sastaje jednom godišnje u julu na četvoronedeljnom zasedanju. Od 1998. godine, održava se drugi sastanak svakog aprila sa ministrima finansija vodećih komisija Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). nezavisno posmatrano od specijalizovanih tela kojima koordinira, EKOSOC funkcioniše kao i ostali organi UN tj. pripuklja informacije, savetuje zemlje članice, i daje preporuke. Pored toga, Savet usmerava i koordinira rad pomoćnih tela UN-a; u ovoj ulozi je najaktivniji.​
IV. Starateljski savet Ujedinjenih nacija, jedan od primarnih organa Ujedinjenih nacija, osnovan je kako bi se osiguralo da se nesamoupravnim teritorijama upravlja u najboljem interesu njegovih stanovnika kao i da bi se održao međunarodni mir i bezbednost. Teritorije pod starateljstvom - većina nekada pod mandatom Lige naroda ili teritorije oduzete od poraženih nacija pred kraj Drugog svetsko rata - sada su stekle samoupravu ili nezavisnost, ili kao nezavisne nacije ili pripajanjem sa susednim nezavisnim državama. Poslednji je bio Palau, koji je postao član Ujedinjenih nacija decembra 1994.

Pošto je ispunio svoju misiju, Savet starateljstva je suspendovao sve svoje operacije 1. novembra 1994, iako prema povelji Ujedinjenih nacija i dalje postoji na papiru, njegova buduća uloga i pitanje opstanka ostaju nesigurni. Savetom starateljstva trenutno upravlja Mišel Duklos, sa Adam Tomsonom kao vicepredsednikom, iako je jedina trenutna dužnost ovih zvaničnika da se sastanu jednom godišnje sa šefovima ostalih agencija. Formalno ukidanje Saveta starateljstva će zahtevati izmenu povelje UN.

Izveštaj Komisije za globalnu upravu iz 1996. Naše globalno susedstvo preporučuje ispravljanje članova 12 i 13 Povelje Ujedinjenih nacija kako bi se Savetu starateljstva dalo ovlašćenje nad upravom opštim dobrima, koja se sastoje od okeana, atmosfere, spoljnjeg svemira, i Antarktika. Svetska federalna asocijacija je pokrenula program u kome poziva članice da lobiraju na svoje vlade kako bi podržale ove reforme. Njihova teorija je da je međunarodno regulatorno telo potrebno kako bi se zaštitila celokupnost životne sredine dve trećine zemljine površine koja se nalaze van nadležnosti država.

Marta 2005, međutim, Generalni sekretar UN-a Kofi Anan je predložio reorganizaciju, uključujući i proširenje Saveta bezbednosti. Pošto bi ovo restrukturiranje uključivalo značajne izmene povelje UN, Anan je predložio kompletno ukidanje Saveta starateljstva kao deo ovih reformi .​
V. Međunarodni sud pravde (obično nazivan Svetski sud ili MSP; engl. International Court of Justice; fr. Cour internationale de justice) je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija. Sedište suda je u Palati mira u Hagu, Holandija. Osnovan je 1945. godine prema odredbama Povelje Ujedinjenih nacija, a počeo je sa radom 1946. kao naslednik Stalnog suda za međunarodno pravo. Statut Međunarodnog suda pravde, sličan statutu njegovog prethodnika, je glavni konstitutivni dokument koji ustanovljava i reguliše rad Suda. MSP ne treba mešati sa Međunarodnim krivičnim sudom, koji takođe potencijalno ima „globalnu“ nadležnost. Engleski i francuski su dva zvanična jezika suda.

Rad Suda karakteriše širok opseg sudskih aktivnosti. Glavna funkcija je rešavanje pravnih parnica koje podnose države i davanje pravnih saveta međunarodnim organima i agencijama. Broj parnica pred MSP-om je bio relativno mali, ali od 1980ih je očito jačala volja da se koristi Sud, naročito među zemljama u razvoju, iako su se Sjedinjene Države povukle od prisilnog sudstva 1986, što znači da priznaju nadležnost suda od slučaja do slučaja.​
VI. Sekretarijat Organizacije ujedinjenih nacija je jedan od primarnih ograna Organizacije ujedinjenih nacija i predvodi je generalni sekretar, kome pomažu civilni volonteri širom sveta.

Sekretarijat obezbeđuje studije, informacije, i sredstva potrebna agencijama za njihove potrebe. Takođe i izvršava zadatke prema direktivama Saveta bezbednosti, Generalne skupštine, the EKOSOC-a, i drugih tela OUN.

Dana 21. marta 2005, bivši generalni sekretar Kofi Anan je predložio nekoliko reformi koje se tiču Sekretarijata. Objavio je svoje namere da imenuje naučnog savetnika, formira kancelariju za podršku stvaranju mira, uspostavi kabinetski mehanizam odlučivanja, i ojača posredničku funkciju Sekretarijata. Takođe je zatražio od Generalne skupštine da odobri sredstva za restrukturiranje osoblja; da sarađuje sa njim u reviziji pravila o podeli budžetskih i ljudskih resursa; da omogući generalnom sekretaru veću upravnu vlast i veću fleksibilnost pri odlučivanju; da ojača ulogu kancelarija za unutrašnje poslove; i da „preispita sve programe starije od pet godina kako bi se videlo da li je za njih i dalje potrebno izdvajati sredstva ili ta sredstva mogu biti iskorišćena za suočavanje sa novim izazovima“.​
AUTONOMNE ORGANIZACIJE POVEZANE SA UN​
fao.jpgFAO - Organizacija za hranu i poljoprivredu 1945. Rim​
logo_iaea.gifIEAE - Međunarodna agencija za atomsku energiju 1957. Beč​
icao-150x150.jpgICAO - Međunarodna organizacija za civilnu avijaciju 1947. Montreal​
image.php.jpg IFAD - Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1977. Rim​
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
ilo_logo.jpgILO - Međunarodna organizacija rada 1919. Ženeva

9029.jpg IMO - Međunarodna pomorska organitacija 1958. London

524371_net_365pxinter.png IMF - Međunarodni monetarni fond 1947. Vašington

imgnoticia_15998.jpegITU - Međunarodna unija za telekomunikacije 1865. Ženeva

imagesww.jpg UNESCO - Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu 1946. Pariz
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
002f0aedc0b53a5dc9854b9c74206434.jpgUNIDO - Organizacija UN za industrijski razvoj 1966. Beč

20110223024506267_3146.jpg WIPO - Svetska organizacija za intelektualnu svojinu 1970. Ženeva

Multilateral_Investment_Guarantee_Agency_Logo.jpg MIGA - Multilateralna agencija za garanciju investicija 1988. Vašington

60RRH6Hq.jpg WTO - Svetska trgovinska organizacija 1995. Ženeva

who.jpg Svetska zdravstvena organizacija 1948. Ženeva
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
01300000271069124315302492882_140.jpg WMO - Svetska meteorološka organizacija 1950. Ženeva

upu.jpg UPU - Univerzalna poštarska unija 1875. Bern, Švajcarska

18.jpg IBRD - Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Svetska banka 1945. Vašington

_ifc.jpg IFC - Međunarodna finansijska korporacija 1956. Vašington

200px-International_Development_Association_Logo.jpg IDA - Međunarodna asocijacija za razvoj 1960. Vašington
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SAVEZI​
3927_ToTySIJNjo8c7ESErcYLF7tBes7hwtIq_265.jpgAPEC - Azijsko-Pacifička ekonomska saradnja 1989. Singapur​
180x181xasean-logo-may.jpg.pagespeed.ic.ra1DyMM7US.jpg ASEAN - Asocijacija nacija Jugoistočne Azije 1967. Džakarta​
9e0b2c96dda8f8bb1b4d3c2376e556a0000.jpg OAS - Organizacija američkih država 1948. Vašington​
africa_union.png OAU - Organizacija afričkog jedinstva 1963. Adis Abeba, Etiopija​
Flag_of_NATO.svg.png NATO - Organizacija severnoatlantskog pakta 1949. Brisel​
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
Rapporto-Ocse-Disuguaglianza-oipamagazine.eu_.jpg OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj 1961. Pariz

Sigla-OPEC-150x150.jpg OPEC - Organizacija zemalja izvoznika nafte 1960. Beč

CARICOM - Karipska zajednica i zajedničko tržište 1973. Džordžtaun, Gvajana

KOMONVELT - 1931. London

PACIFIČKA ZAJEDNICA - 1947. Nova Kaledonija

LIGA ARAPSKIH ZEMALJA - 1945. Kairo
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
GENERALNI SEKRETARI UN​
1946 - 1952. Trigve Li , Norveška​
1953 - 1961. Dag Hamaršeld , Švedska​
1961 - 1971. U Tant , Mijanmar, Burma​
1972 - 1981. Kurt Valdhajm , Austrija​
1982 - 1991. Havijer Peres de Kueljar , Peru​
1992 - 1996. Butros Butros-Gali , Egipat​
1997 - 2006. Kofi Anan , Gana​
2006. Ban Ki Mun, Južna Koreja​
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
EVROPSKA UNIJA​
faculty01_490.jpg
Evropska unija (skraćeno: EU) je međuvladina i nadnacionalna unija (zajednica) dvadeset sedam evropskih država. Unija svoje korene vodi od Evropsko ekonomske zajednice osnovane Rimskim ugovorom 1957. od strane šest evropskih država. Od tada se Evropska zajednica proširila pridruživanjem novih država-članica i stekla veću moć. Ova zajednica je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (više poznatim pod imenom Mastrihtski ugovor) 1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i pre potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih 50-ih godina dvadesetog veka. Lisabonskim sporazumom potpisanim decembra 2007. predviđena je izmena sadašnjih sporazuma kako bi se korigovale političke i pravne strukture Evropske unije. Proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma završen je u novembru 2009. godine.

Evropska unija stvara jedinstveno tržište putem sistema zakona koji se primenjuje u svim državama članica, što garantuje slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala. Ona zadržava zajedničku trgovinsku politiku, poljoprivrednu politiku i politika u oblasti ribarstva i regionalnog razvoja.Evropska unija je 2002. uvela zajedničku valutu evro, koju je do sada usvojilo 13 država članica.

Političke aktivnosti Evropske unije se ispoljavaju u mnogim sferama, od politike zdravstva i ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane. Kontrola pasoša na graničnim prelazima država-članica je ukinuta Šengenskim sporazumom. U zavisnosti od razvijenosti svake zemlje ponaosob, organizacija Evropske unije se razlikuje u različitim oblastima.

EU je definisana kao:

federacija u monetarnim odnosima, poljoprivredi, trgovini i zaštiti životne sredine;
konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača, unutrašnjoj politici i kao
međunarodna organizacija u spoljnoj politici. Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti (usvojenoj od strane 12 članica), zajedničkoj poljoprivrednoj politici i zajedničkoj politici u sferi ribarstva.

Sa skoro 500 miliona stanovnika Evropska unija ima 31% udela u svetskom nominalnom bruto domaćem proizvodu (15,8 biliona američkih dolara) u 2007.Unija predstavlja svoje članice u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i posmatrač je na samitima Grupe 8 i Ujedinjenih nacija. 21 članica Evropske unije je i članica NATO pakta. Važne institucije Evropske unije su Evropska komisija, Evropski parlament, Savet Evropske unije, Evropski savet, Evropski sud pravde i Evropska centralna banka. Građani Evropske unije svoje predstavnike u Evropskom parlamentu biraju svakih 5 godina.​
Evropska unija je najmoćnija regionalna organizacija koja trenutno u svetu postoji. Kao što se iz prethodnog može videti, u nekim oblastima gde su države članice svoj suverinitet prepustile Evropskoj uniji, može se reći da je Evropska unija federacija ili konfederacija. Unija nema pravo da premesti dodatna ovlašćenja drugih članica na sebe bez dopuštenja određene članice. Isto tako, određeni broj članica rukovodi samostalno svojim politikama od nacionalnog interesa, kao što su inostrani poslovi, odbrana, valuta.

Zahvaljujući ovakvom ustrojstvu, Evropska unija se ne može definisati ni kao internacionalna organizacija ni kao konfederacija ili federacija. Moglo bi se reći da je sui generis celina.

Trenutni i budući status Evropske unije je predmet velike političke pažnje unutar nekih članica EU.


Pravna osnova Evropske unije su ugovori između njenih članica. Oni su donošeni tokom godina. Prvi takav ugovor je Ugovor iz Pariza (1951) kojim je oformljena Evropska zajednica za ugalj i čelik između šest evropskih zemalja. Ovaj ugovor je istekao pre donošenja docnijih ugovora. Sa druge strane, Rimski ugovor (1957) i dalje traje, posle njega je donesen Mastrihtski ugovor (1992), koji je Evropsku uniju konstituisao pod tim imenom. Najviše amandmana na Rimski ugovor se ticalo pristupa 10 novih članica 1. maja 2004.

Članice EU su se nedavno dogovorile oko teksta Evropskog Ustava koji će, ako se ratifikuje od strane članica, postati prvi zvanični ustav EU zamenjujući sve dotadašnje ugovore.

Ako Ustav ne prođe prilikom ratifikacije svih članica, onda bi možda bilo neophodno ponovo otvoriti pregovore u vezi njegovog donošenja. Većina političara i državnih zvaničnika se slažu oko toga da je sadašnji pred-ustav neodgovarajuć za trenutnih 25 država članica (kao i za buduće). Stariji političari (naročito u Francuskoj) imaju stav da ako ustav ne ratifikuje nekoliko članica treba „nastaviti bez njih“.​
Pokušaji da se ujedine disparatne nacije Evrope prethode nacionalnoj državi. Oni su se dešavali konstantno kroz istoriju kontinenta još od propasti Rimskog carstva. Franačko carstvo Karla Velikog, Sveto Rimsko carstvo i Državna zajednica Poljske i Litvanije su ujedinili velika prostranstva. Mnogo kasnije, tokom 19. veka - carinske unije pod Napoleonom i osvajanja nacističke Nemačke '40. godina dvadesetog veka su imala samo trenutno postojanje.

S obzirom na izvorne jezičke i kulturne različitosti u Evropi, ovi pokušaji obično su podrazumevali vojno potčinjavanje nevoljnih i neposlušnih nacija, što bi potom dovelo do nestabilnosti i konačnog neuspeha. Jedan od prvih predloga za mirno ujedinjenje kroz saradnju i jednakost članstva dao je začetnik pacifizma Viktor Igo (1851). Nakon katastrofa Prvog, a zatim i Drugog svetskog rata, pokretačka snaga za osnivanje Evropske unije (odnosno onoga iz čega će se ona potom razviti) značajno je porasla, vođena željom da se Evropa obnovi i spreči mogućnost da se takvi užasi rata ikada ponove. Evropska zajednica za ugalj i čelik (oformljena 1951, a koju su činile: Zapadna Nemačka, Francuska, Italija i zemlje Beneluksa) je bila inicijalna kapisla za dalje ujedinjenje Evrope.

Prva carinska unija, koja se izvorno zvala Evropska ekonomska zajednica, osnovana je Rimskim ugovorom 1957, a implementirana 1. januara 1958. Kasnije se promenila u Evropsku zajednicu, koja je sada „prvi stub“ Evropske unije. EU se razvila od trgovačkog sistema do ekonomskog i političkog partnerstva.​
EVROPSKE INSTITUCIJE IZVAN EU​
38-million-EBRD-loan-granted-to-Poland-for-a-50-MW-wind-farm_295x220.jpgEBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj 1991. London​
200px-Western_European_Union_Flag.svg.png WEU - Zapadnoevropska unija 1954. Brisel​
99999280912-osce.jpg OSCE - Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju 1975. Beč​
CoE.png SAVET EVROPE - 1949. Strazbur​
SAVET BALTIČKIH DRŽAVA - 1992. Stokholm​
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
iCFileHandler.aspx.jpg

eu-1.jpg EFTA - Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu 1960. Ženeva


Nordic.gif NORDIJSKI SAVET - 1952. Stokholm


Izvor: Vikipedija.​
 

Boki

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
15.01.2013.
Poruke
3.889
Broj reagovanja
3.361
Horoskop
Ovan
PREDSEDNICI EVROPSKE KOMISIJE​
1958 - 1967. Valter Holštajn , Zapadna Nemačka​
1967 - 1970. Žan Rej , Belgija​
1970 - 1972. Franko Malfati , Italija​
1972 - 1973. Siko Mansholt , Holandija​
1973 - 1977. Fransoa-Zavijer Ortoli , Francuska​
1977 - 1981. Roj Dženkins , Velika Britanija​
1981 - 1985. Gaston Torn , Luksemburg​
1985 - 1995. Žak Delor , Francuska​
1995 - 1999. Žak Santer , Luksemburg​
1999 - 2004. Romano Prodi , Italija​
2004. Žoze Manuel Baroso , Portugal​
 
Vrh Dno