• Dobrodošli na Ćaskanja! Mi smo zajednica koja okuplja članove sa prostora bivših jugoslovenskih republika. Budite slobodni, pregledajte naš sajt, pročitajte neke od započetih diskusija. Ako želite da učestvujete u diskusijama, pisati na forumu, kreirati albume, dodavati medije, a niste naš član, registrujte se. Registracija je besplatna i zahteva samo minut Vašeg vremena. I da ne zaboravimo: registrovanjem i prijavljivanjem na forumu uklanjate sve reklame koje se prikazuju na sajtu, jer nam je stalo do naših članova. Pridružite nam se!

Google Adsense - pravila - uslovi - iskustva - pitanja

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
Tekst ispod jesu pravila i uslovi za Google AdSense za korisnike koji su izabrali Srbiju kao zemlju naplate. Inace, Pravila i uslovi su različiti u zavisnosti od toga gde se nalazi adresa naplate korisnika.
Detaljnije: https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=sr

Standardna pravila i uslovi za Google AdSense​

VEOMA PAŽLjIVO PROČITAJTE OVA PRAVILA I USLOVE I “ČESTA PITANJA O PROGRAMU” PRE NEGO ŠTO SE REGISTRUJETE ZA PROGRAM GOOGLE ADSENSE ONLINE. UČEŠĆE U PROGRAMU GOOGLE ADSENSE ONLINE ZNAČI DA VI PRIHVATATE OVA PRAVILA I USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVA PRAVILA I USLOVE, NEMOJTE SE REGISTROVATI ILI UČESTVOVATI U PROGRAMU GOOGLE ADSENSE ONLINE.

Uvod. Ovaj ugovor ("Ugovor") između Vas i Google Inc. ("Google") sastoji se od ovih pravila i uslova ("Pravila i uslovi") programa Google AdSense Online ("Program"). Opis Programa koji obično prilaže Google dostupan je na adresi za Česta pitanja o Programu ("ČP"), koja se nalazi na https://www.google.com/adsense/faq ili sličnim adresama koje Google daje sa vremena na vreme. "Vi" ili "Izdavač" odnosi se na bilo koje lice identifikovano u obrascu za učlanjenje, koji su poslale iste ili druge udružene osobe i/ili bilo koja agencija ili mreža koja da (ih) zastupa, koja će takođe biti obavezana pravilima ovog Ugovora.

1. Učešće u programu. Za učešće u Programu potrebno je prethodno odobrenje kompanije Google i Vaša stalna saglasnost sa Pravilima Programa ("Pravila programa"), koja se nalaze na adresi https://www.google.com/adsense/policies ili na sličnim adresama koje Google daje sa vremena na vreme. Google zadržava pravo da odbije učešće bilo kog kandidata ili izdavača u bilo koje vreme po sopstvenom nahođenju. Prijavljujući se za Program, izjavljujete da ste stariji od 18 godina i da prihvatate da Google može da prikazuje (a) oglašavanja koja je obezbedio Google i/ili treća strana i/ili drugi sadržaj (oglašavanja koja je obezbedila treća strana, oglašavanja koja je obezbedio Google i drugi sadržaji su zajedno „Oglasi“), pod uslovom da ako Google prikazuje sadržaj bez naknade Vi ćete imati mogućnost da odbijete primanje takvog sadržaja kao dela Programa, :)haha: povezane Google upite i/ili polje (polja) za pretraživanje oglasa (zajedno „Veze“), (c) rezultate pretraživanja Google mreže i/ili Google strane (zajedno „Rezultati pretraživanja“), i/ili (d) Google oglase sa preporukama („Dugmad za preporuke“) u vezi sa Internet stranom (stranama), programom (programima) za prikazivanje audio i video sadržaja, video sadržajem i/ili sadržajem u vezi sa mobilnim telefonima koji Vi odredite, ili drugom svojinom koju Google eksplicitno odobri u pismenoj formi (uključujući i putem elektronske pošte) („Druga svojina“) i Atom, RSS ili druge skupove podataka koji se distribuiraju preko te Internet strane (strana), programa za prikazivanje audio i video sadržaja, video sadržaja, sadržaja u vezi sa mobilnim telefonima i/ili Drugom svojinom (Internet strana, program za prikazivanje audio i video sadržaja, video sadržaj, sadržaj u vezi sa mobilnim telefonima Druga svojina ili skup podataka pojedinačno, „Svojina“). U cilju otklanjanja sumnje, svako pozivanje u ovom Ugovoru ili Pravilima Programa na pojedinačnu "Internet stranu", „Internet sajt“, „Stranu na Internet sajtu“ ili nešto slično što predstavlja deo Svojine, takođe označava skupove podataka i programe za reprodukciju audio i video datotkeka koji se distribuiraju preko takve Internet strane. Više naloga jednog pojedinca ili lica biće odmah ukinuti, osim ako postoji izričito pisano ovlašćenje kompanije Google (uključujući i putem elektronske pošte). U nekim slučajevima za koje postoji izričito pisano odobrenje kompanije Google (uključujući i putem elektronske pošte), možete se prijaviti za Program i otvoriti nalog za isključive potrebe primanja isplata od kompanije Google, a ne, u cilju otklanjanja sumnje, za potrebe prikazivanja Oglasa, Veza, Rezultata pretraživanja, i/ili Dugmadi za preporuke na nekoj Svojini. Međutim, ako naknadno upotrebite svoj nalog za učestvovanje u Programu (npr. za potrebe prikazivanja Oglasa, Veza, Rezultata pretraživanja i/ili Dugmadi za preportuke na nekoj Svojini), na takvu upotrebu Programa će se primenjivati uslovi ovog Ugovora. Morate imati i pridržavati se odgovarajućih pravila o privatnosti u kojima je jasno navedeno da treća lica mogu postavljati i čitati kukije na vašem korisničkom pretraživaču, ili korišćenjem internet beacon-a (svetionika) radi prikupljanja informacija u toku prikazivanja oglasa na vašem internet sajtu. Vaša pravila o privatnosti treba takođe da uključuju informacije o korisničkim opcijama za upravljanje kukijima.

2. Primena i korišćenje oglasa, rezultata pretraživanja i preporuke. Prihvatate da poštujete specifikacije koje povremeno daje Google da bi omogućio pravilnu isporuku, prikazivanje, praćenje i izveštavanje o oglasima, vezama, rezultatima pretraživanja, dugmadima za preporuke i mogućnostima sa znakom Google (kao što je definisano u odeljku 12 ispod) u vezi sa Vašom Svojinom (Svojinama), uključujući, bez ograničenja, to što ni na koji način nećete menjati JavaScript ili drugo programiranje koje Vam je dao Google, osim ako ne postoji izričito pisano ovlašćenje kompanije Google (uključujući i ono putem elektronske pošte).
* AdSense za pretraživanje Ako ste izabrali da dobijate rezultate pretraživanja, na Vašoj Svojini (Svojinama) ćete prikazati Google okvir za pretraživanje ("okvir za pretraživanje") u skladu sa specifikacijama koje je dao Google. Osim povezanih Google upita, svi upiti za pretraživanje (uključujući i upite koji se unose u okvir za pretraživanje oglasa) moraju da potiču od pojedinaca, krajnjih korisnika koji unose podatke direktno u okvir za pretraživanje (ili u okvir za pretraživanje oglasa, ako je moguće) na Vašoj Svojini (Svojinama). Poslaćete bilo koji, odnosno sve upite (bez izmena, filtriranja, eliminisanja razmaka na početku i kraju niza karaktera, dodavanja termina ili drugog menjanja ovakvih upita pojedinačno ili objedinjeno) Google-u i Google će uložiti sve komercijalno opravdane napore da Vam obezbedi odgovarajuće rezultate pretraživanja i/ili oglase, u zavisnosti od toga što je primenjivo i dostupno. Rezultati pretraživanja i svi propratni oglasi biće prikazani na Internet stranama na kojima hosting može pružati Google (svaka "strana rezultata pretraživanja"), i format, izgled i stil tih Internet strana hostovanih od strane Google-a Google može povremeno izmeniti.
* AdSense za sadržaj Svi oglasi zasnovani na sadržaju i Svojini (kao i oglasi koji se prikazuju kao odgovor na klikove i upite krajnjih korisnika koji se unose u veze, ako ih ima) grupisće Google i prikazaae ih zajedno sa vezama (ako je moguće) krajnjim korisnicima Svojine (Svojina) kao oglasne jedinice (ovakve grupe oglasa i/ili veza su obieno pod nazivom "oglasne jedinice") u standardnim formatima koje obično povremeno nudi Google i kao što je opisano u ČP. Za prikazivanje oglasnih jedinica koje su u vezi sa Svojinom (Svojinama) možete odabrati format koji je odobrio Google, ali Vi primate k znanju i prihvatate da će se oglasi i/ili veze: (i) prikazivati samo u vezi sa Svojinom (Svojinama), od kojih svaka može biti pregledana i odobrena od strane kompanije Google po sopstvenom nahođenju u svakom trenutku i (ii) da će biti u skladu sa smernicama za položaj koje su ovde navedene.
* Preporuke. Ako ste izabrali da koristite mogućnost Google AdSense preporuke, primenićete bilo koju dugmad za preporuke na Vašu svojinu (svojine) u skladu sa specifikacijama koje je obezbedio Google. Krajnji korisnici koji kliknu na dugme za preporuke biće usmereni na Internet stranu na kojoj hosting pruža Google ("strana sa preporukama") i format, izgled i stil tih Internet strana na kojima hosting pruža Google, Google može povremeno izmeniti. "Događaj za preporuku" će biti pokrenut kada krajnji korisnik klikne na dugme za preporuke na Svojini i biće završen kada se ispune standardi za preporuke za relevantan proizvod, a koji su u skladu sa ovim ugovorom. Takvi standardi za preporuke, zajedno sa iznosom za plaćanje koji se primenjuje za događaj za preporuke, nalaze se na strani [ https://www.google.com/adsense/referrals ], ili sličnoj adresi koje Google daje s vremena na vreme. Slažete se da ćete poštovati specifikacije koje Google povremeno daje da bi omogućio pravilno praćenje i izveštavanje o ovim događajima u vezi sa Vašom Svojinom. Nećete promovisati ili olakšati ovaj događaj ni na koji način osim prikazivanjem dugmeta za preporuke na Svojini, osim ako ne postoji izričito pisano ovlašćenje kompanije Google (uključujući i ono putem elektronske pošte).
* AdSense za Video Ako ste odabrali da koristite AdSens za Video, Vaše učešće je uslovljeno vašim stalnim poštovanjem pravila u vezi sa Programom AdSense za Video koja se nalaze na adresi http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?answer=73987 ili na URL adresi koju Google može povremeno dati. Svi Oglasi (uključujući Oglase prikazane u odgovu na klik krajnjeg korisnika na Veze i upite unete u Veze ukoliko postoje) se (1) grupištu od strane Google-a i prikazuju sa Vezama (gde je to primenjivo) krajnjim korisnicima Svojine (Svojina) kao Oglasna jedinica (Oglasne jedinice) ili (2) predstavljaju deo ubačen pre, posle ili u sredini video sadržaja treće strane, u svakom slučaju u standardnim formatima koje Google generalno nudi u određenim vremenskim intervalima, što može biti dodatno opisano u primenjivim pravilima. Vi primate na znanje i saglasni ste da će se Oglasi prikazivati na Svojini u video formatu koji odobri Google, i da će ti Oglasi: (i) biti prikazivani isključivo u vezi sa Svojinom (Svojinama) i nereklamnim video sadržajem (zajedno “Video Mediji”), koji su uslovljeni proverom i odobrenjem Google-a po njegovom diskrecionom pravu u bilo kom trenutku; i (ii) biti traženi isključivo u vezi sa Video Medijima koje pokrene krajnji korisnik. Osim toga, saglasni ste da možete prikazati samo jednu (1) Oglasnu jedinicu u svom programu za prikazivanje audio i video sadržaja u jednom trenutku, osim ako je Google drugačije odobrio u pisanoj formi.
* Opšti deo; Servisirane strane; Filtriranje; Funkcije Beta verzije. Slažete se da na istoj Internet strani koja je u vezi sa bilo kojom oglasnom jedinicom, oglasom, vezom, poljem za pretraživanje ili dumetom za preporuke ("servisirana strana") nećete prikazivati bilo koje oglašavanje ili sadržaj koje krajnji korisnik Vaše Svojine (Svojina) može pomešati sa Google oglašavanjem ili na bilo koji drugi način povezati sa Google-om. Pojedine Google usluge koje su dostupne kao deo programa mogu da sadrže mogućnosti filtriranja, kao što su SafeSearch ili AdSafe kojima možete pristupiti preko svog naloga. Međutim, ako izaberete da uključite takve filtere, primate k znanju i prihvatate: (i) da je Vaša odgovornost da uključite takve mogućnosti u skladu sa specifikacijama koje obezbeđuje Google i (ii) da Google neće i ne može da se obaveže da će svi rezultati (uključujući oglase, veze i rezultate pretraživanja) biti ograničeni na rezultate koji su izabrani omogućavanjem takvih filtera. Neke funkcije programa se prepoznaju kao “Beta” ili na drugi način nepodržane (“Funkcije Beta verzije”). U najširem obimu dozvoljenom zakonom, Funkcije Beta verzije se pružaju “takve kakve jesu”, i koristite ih po svom izboru i na svoj rizik. Ne smete otkriti trećem licu bilo koju informaciju iz Funkcija Beta verzije, postojanje Funkcija Beta verzije koje nisu javno dostupne, ili pristup Funkcijama Beta verzije.

3. Komunikacija isključivo sa Google-om. Slažete se da ćete svu komunikaciju u vezi sa bilo kojim oglasom(oglasima) ili vezom(vezama) koji su prikazani u vezi sa Vašom Svojinom (Svojinama) usmeriti na Google i ni na kog drugog oglašavača.

4. Obaveze strana. Jedino ste Vi odgovorni za održavanje i korišćenje Svojine (Svojina), uključujući sav sadržaj i materijal, i stoga za pravilnu primenu specifikacija kompanije Google i pridržavanje pravila ovog ugovora, uključujući i saglasnost sa pravilima programa. Google zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, istraži bilo koju aktivnost koja može da prekrši ovaj ugovor, uključujući, bez ograničenja, bilo koju upotrebu softverskih aplikacija da bi se pristupilo oglasima, vezama, rezultatima pretraživanja ili dugmadima za preporuke ili da bi se dovršio bilo koji događaj za preporuku ili bilo koje učešće u aktivnostima koje su zabranjene ovim ugovorom. Google nije odgovoran za bilo šta što je povezano sa Vašom Svojinom (Svojinama), uključujući, bez ograničenja, prijem upita od krajnjih korisnika Vaše Svojine (Svojina) ili prenos podataka između Vaše Svojine (Svojina) i Google-a. Pored toga, Google neće imati obavezu da Vas obavesti u slučaju da neki oglas, veza, rezultat pretraživanja ili dugme za preporuke nisu ispravno prikazani ili u slučaju da krajnji korisnici Svojine (Svojina) nisu ispravno dovršili događaj za preporuku.

5. Zabranjene upotrebe. Vi nećete ovo uraditi i nećete ovlastiti ili podsticati treću stranu da: (i) direktno ili indirektno podstiče upite, događaje za preporuke ili prikaze ili klikove na bilo koji oglas, vezu, rezultat pretraživanja ili dugme za preporuke (uključujući, bez ograničenja, klikove na dugme „play“ za bilo koji video Oglas) korišćenjem bilo kojih sredstava koja su automatizovana, služe za obmanu i prevaru ili su na drugi način nedozvoljena, uključujući, bez ograničenja, korišćenje višestrukih ručnih klikova, robota ili drugih automatizovanih alata za upite i/ili računarski generisanih zahteva za pretraživanje i/ili neovlašćenu upotrebu drugih usluga za optimizaciju pretraživača i/ili softvera; (ii) menja, modifikuje filtrira, eliminiše razmak na početku i kraju niza karaktera, ili menja raspored informacija sadržanih u bilo kom oglasu, vezi, oglasnoj jedinici, rezultatu pretraživanja ili dugmetu za preporuke ili da uklanja, zaklanja ili smanjuje bilo koji oglas, vezu, oglasnu jedinicu, rezultat pretraživanja ili dugme za preporuke na bilo koji način bez odobrenja Google-a; (iii) stavlja u okvir, smanjuje, uklanja ili na bilo koji drugi način sprečava celovit i potpun prikaz bilo koje Internet strane kojoj krajnji korisnici pristupaju nakon što kliknu na bilo koji deo oglasa ("strana oglašavača"), bilo koju stranu rezultata pretraživanja ili na bilo koju stranu sa preporukama; (iv) preusmerava krajnjeg korisnika sa bilo koje strane oglašavača, strane rezultata pretraživanja ili strane sa preporukama, obezbeđuje drugačiju verziju strane oglašavača, strane rezultata pretraživanja ili strane sa preporukamaod one kojoj bi krajnji korisnik pristupio kada bi direktno posetio stranu oglašavača, stranu rezultata pretraživanja ili stranu sa preporukama, umetne bilo kakav sadržaj između oglasa i strane oglašavača, između strane koja sadrži okvir za pretraživanje i strane rezultata pretraživanja ili između dugmeta za preporuke i strane sa preporukama ili na bilo koji drugi način obezbedi nešto drugo osim direktne veze od oglasa do strane oglašavača, od strane koja sadrži okvir za pretraživanje do strane rezultata pretraživanja ili od dugmeta za preporuke do strane sa preporukama; (v) prikazuje bilo koji oglas, vezu ili dugme za preporuke na bilo kojoj Internet strani ili bilo kom Internet sajtu koji sadrži bilo kakav pornografski sadržaj, sadržajem koji promoviše mržnju, nasilje ili strani sa nezakonitim sadržajem; (vi) direktno ili indirektno pristupa, pokreće i/ili aktivira oglase, veze, rezultate pretraživanja ili dugmad za preporuke ili ih na bilo koji drugi način uključuje u bilo koju softversku aplikaciju, Internet stranu ili neko drugo sredstvo osim Vaše Svojine (Svojina) i to sve samo u meri koja je izričito dozvoljena ovim ugovorom; (vii) pretražuje pomoću "tragača" i "pauka" i indeksira ili na neki drugi trajan način smešta i čuva informacije ili uz to bilo koji deo, kopiju ili izvod dobijen iz oglasa, veza, rezultata pretraživanja ili događaja za preporuku; (viii) da se ponaša na način koji narušava bilo koja Pravila programa koja su objavljena na Google Internet strani, koja mogu povremeno biti izmenjena ili krši bilo koji drugi ugovor između Vas i Google-a (uključujući, bez ograničenja, pravila programa Google AdWords); (ix) širi zlonamerne programe; (x) otvara novi nalog za korišćenje Programa nakon što Google raskine ovaj Ugovor sa Vama zbog Vašeg kršenja ovog Ugovora, ili (xi) učestvuje u radnjama koje mogu da se loše odraze na Google ili na neki drugi način potcenjuje ili umanjuje ugled i vrednost kompanije Google. Primate k znanju da je bilo koji pokušaj učestvovanja ili kršenja u svemu gorenavedenom materijalno kršenje ovog ugovora i da mi možemo da upotrebimo sva raspoloživa, dozvoljena i nepristrasna sredstva protiv Vas, uključujući i trenutnu obustavu Vašeg naloga ili raskid ovog ugovora i da možemo koristiti sva dostupna prekršajna i krivična sredstva.

6. Raskid; otkazivanje. U zavisnosti od ugovora sa trećom stranom koje možete imati sa drugim Google klijentima (npr. sa Vašom Internet hosting kompanijom), možete prekinuti prikazivanje oglasa, veza, polja za pretraživanje ili dugmadi za preporuke na bilo kojoj Svojini u programu sa ili bez razloga u svakom trenutku tako što ćete ukloniti Google JavaScript ili slično programiranje sa Vaših Svojina. Možete raskinuti ovaj ugovor sa ili bez razloga u svakom trenutku tako što ćete poslati pisano obaveštenje o Vašoj želji da otkažete učešće u ovom programu na adresu adsense-support@google.com. Ovaj ugovor će biti raskinut u periodu od deset (10) radnih dana od kada Google primi Vaše obaveštenje. Google može da istražuje bilo koju aktivnost koja može da predstavlja prekršaj ovog ugovora. Google može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da okonča sve ili samo jedan deo programa, da raskine ovaj ugovor ili da obustavi ili okonča učešće bilo koje Svojine u svim delovima ili jednom delu programa iz bilo kog razloga. Pored toga, Google zadržava pravo da bez obaveštenja ukine svaki nalog koji nije proizveo dovoljan broj važećih klikova na oglase ili dugmad za preporuke ili važećih prikaza oglasa (koje u oba slučaja meri Google) za period od dva (2) ili više meseci. Nakon okončanja učešća bilo koje Svojine u programu ili raskida ovog ugovora iz bilo kog razloga, odeljci 3, 6 do 10, i 14 do 17 neće prestati da važe.

7. Poverljivost podataka. Slažete se da nećete otkrivati poverljive informacije kompanije Google bez prethodnog pisanog pristanka kompanije Google. "Poverljive informacije kompanije Google" uključuju, bez ograničenja: (a) informacije o Google softveru, tehnologiji, programiranju, specifikacijama, materijalima, smernicama i dokumentaciji u vezi sa programom, (B) učestalost klikova i drugu statistiku koja se odnosi na uspešnost Svojine u programu koju Vam je obezbedio Google; i (v) svaku drugu informaciju koju je Google u pisanoj formi označio kao "Poverljivo" ili odgovarajućim nazivom. Međutim, možete precizno otkriti bruto iznos koji Vam je Google platio shodno programu. Poverljive informacije kompanije Google ne uključuju informacije koje su postale javno poznate kršenjem ugovora koje niste izvršili Vi ili Google ili informacije (i) koje su nezavisno objavljene bez pristupa poverljivim informacijama kompanije Google, viđene u pisanoj formi, (ii) koje ste s pravom primili od treće strane ili (iii) koje se moraju otkriti zbog zakonskih zahteva ili zahteva državnih organa.

8. Bez jemstva. Google ne daje nikakvo jemstvo u vezi sa brojem prikaza oglasa ili klikova na bilo koji oglas ili dugme za preporuke, obračunavanjem vremena isporuke takvih prikaza i/ili klikova, dovršavanjem događaja za preporuke ili iznosom koji će Vam biti uplaćen prema ovom ugovoru. Osim toga, radi otklanjanja sumnje, Google ne garantuje da će Program biti u funkciji u svakom trenutku ili kada sistem ne funkcioniše (i) zbog prekida rada glavnih Internet javnih kanala (backbone), mreža ili servera (ii) zbog bilo kakvih problema na Vašoj opremi, sistemima ili uslugama lokalnog pristupa, (iii) zbog ranije zakazanog održavanja sistema ili (iv) zbog događaja koji su van kontrole Google-a (ili njegovih ogranaka u potpunom vlasništvu Google-a), kao što su štrajkovi, nemiri, pobune, požari, poplave, eksplozije, rat, aktivnosti države, uslovi rada, zemljotresi, prirodne nepogode, ili prekidi u pružanju Internet usluga u oblasti gde su Google-ovi (ili njegovi ogranci u potpunom vlasništvu Google-a) ili Vaši serveri locirani ili kolocirani.

9. Bez garancije. GOOGLE NE DAJE GARANCIJE ZA, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLjUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENjA, OGLAŠAVANjE, VEZE, PRETRAŽIVANjE, PREPORUKE I OSTALE USLUGE I IZRIČITO SE ODRIČE GARANCIJA ILI USLOVA ZA NEKRŠENjE, PRODAJU I PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ NAMENI. U MERI U KOJOJ SU OGLASI, VEZE I REZULTATI PRETRAŽIVANjA ZASNOVANI ILI PRIKAZANI NA SADRŽAJU KOJI NEMA VEZE SA GOOGLE-OM, KOMPANIJA GOOGLE NEMA NIKAKVU ODGOVORNOST U VEZI SA PRIKAZIVANjEM TAKVIH OGLASA, VEZA I REZULTATA PRETRAŽIVANjA.

10. Ograničenja odgovornosti; viša sila. OSIM U SLUČAJU ODŠTETE I OBAVEZA U VEZI POVERLjIVOSTI OVDE NAVEDENIH INFORMACIJA ILI VAŠEG KRŠENjA PRAVA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI I/ILI ZAŠTIĆENIH INTERESA KOJI SU U VEZI SA PROGRAMOM, (i) NI U JEDNOM SLUČAJU NIJEDNA STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA NA OSNOVU OVOG UGOVORA ZA BILO KOJE POSLEDIČNE, SPECIJALNE, INDIREKTNE, TIPIČNE ILI KAZNENE ŠTETE BILO U UGOVORU, DELIKTU ILI DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI, ČAK IAKO JE TA STRANA BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA I BEZ OBZIRA NA NEUSPEŠNOST OSNOVNOG CILjA BILO KOG OGRANIČENOG PRAVNOG LEKA I (ii) UKUPNA ODGOVORNOST KOMAPNIJE GOOGLE PREMA IZDAVAČU NA OSNOVU OVOG UGOVORA ZA BILO KOJI ZAHTEV OGRANIČENA JE NA NETO IZNOS KOJI JE GOOGLE PLATIO IZDAVAČU U TOKU VREMENSKOG PERIODA OD TRI MESECA ODMAH PRE DATUMA PODNOŠENjA ZAHTEVA. Obe strane prihvataju da je druga strana potpisala ovaj ugovor na osnovu ograničenja odgovornosti koja su ovde navedena i da su ova ograničenja najbitnija osnova za posao između strana. Bez ograničenja gorenavedenog i izuzimajući obaveze o plaćanju, nijedna strana neće snositi odgovornost za bilo kakav neuspeh ili odlaganje koje je rezultat bilo kog uslova koji je izvan moguće kontrole te strane, uključujući, bez ograničenja akcije države ili terorističke napade, zemljotres ili druge prirodne nepogode, uslove rada ili nestanak struje.

11. Plaćanje. Primićete uplatu koja je vezana za broj važećih klikova na oglase, važećih prikaza oglasa i/ili važećih kompletiranih događaja za preporuke koji su započeti preko dugmadi za preporuke u vezi sa Vašom Svojinom (Svojinama), i/ili drugim događajima koji su se odigrali u vezi sa prikazom Oglasa na Vašoj Svojini (Svojinama), a koje je, u svakom pojedinačnom slučaju odredio Google za učesnike programa. Ako ste izabrali da primate rezultate pretraživanja, ova uplata biće nadoknađena pomoću nadoknada koje se mogu primeniti na rezultate pretraživanja. Osim ako strane ovo nisu drugačije ugovorile pisanim putem (uključujući i elektronsku poštu), Google će slati uplate približno trideset (30) dana nakon kraja svakog meseca u kome se oglasi ili dugmad za preporuke prikazuju na Vašoj Svojini ili u kome se oglasi prikazuju na stranama rezultat pretraživanja ako ste zaradili 100 ili više dolara. U slučaju da se ugovor raskine, Google će Vam isplatiti ono što ste zaradili približno devedeset (90) dana nakon završetka meseca u kom ste Vi ili Google raskinuli ugovor (nakon što Google primi Vaš pisani zahtev za raskid ugovora, uključujući i onaj koji dobije e-poštom). Međutim, ni u jednom slučaju Google neće vršiti uplate za zarađene iznose koji su manji od 10 dolara. Bez obzira na gorenavedeno, Google neće biti odgovoran za bilo kakve uplate koje se zasnivaju na: (a) bilo kom iznosu koji je rezultat nevažećih upita, nevažećih događaja za preporuke ili nevažećih klikova i prikaza oglasa koje je proizvela bilo koja osoba, bot, automatizovani program ili sličan uređaj koje je opravdano odredio Google, uključujući, bez ograničenja one koji su proizvedeni preko klikova ili prikaza (i) koje dolaze sa Vaših IP adresa ili računara koji su pod Vašom kontrolom, (ii) koje su rezultat uplate novca, lažnog predstavljanja ili zahteva da krajnji korisnici kliknu na oglase ili (iii) koje su rezultat uplate novca, lažnog predstavljanja ili drugog nezakonitog ili na bilo koji drugi način nevažećeg zahteva da krajnji korisnici kompletiraju događaje za preporuke, (B) oglasima ili dugmadi za preporuke koji se isporučuju krajnjim korisnicima kod čijih preglednika je onemogućen JavaScript, (v) oglasima od kojih humanitarne organizacije imaju koristi i drugim oglasima koji čuvaju mesto ili prozirnim oglasima koje Google može da isporuči, ili (d) klikovima koji se mešaju sa velikim brojem nevažećih klikova koji su gore opisani u odeljku (a) ili koji su rezultat Vašeg kršenja ovog ugovora za primenljiv period plaćanja. Google zadržava pravo da obustavi plaćanje ili da izvrši naplatu sa Vašeg naloga zbog svih gorenavedenih ili bilo kojih drugih kršenja ovog ugovora sa Vaše strane, čekajući odgovarajuću istragu Google-a za bilo koji od gorenavedenih ili bilo kojih drugih kršenja ovog ugovora sa Vaše strane ili u slučaju da oglašavač čiji se oglasi prikazuju u vezi sa Vašom Svojinom (Svojinama) ne plati za takve oglase Google-u. Pored toga, ako Vaša uplata za Google, koja je u vezi sa bilo kojim Google programom, kasni (uključujući, bez ograničenja Google AdWords program), Google zadržava pravo da obustavi plaćanja dok se sve zakasnele uplate ne izvrše ili da nadoknadi iznose koje Vi dugujete u vezi sa programom iznosima Google koje Vama duguje. Da biste osigurali odgovarajuću uplatu, jedino ste Vi odgovorni za obezbeđivanje i održavanje tačnih adresa i drugih informacija o kontaktu i plaćanju koji su povezane sa Vašim nalogom. Za poreske obveznike iz SAD-a, ova informacija treba da uključuje, bez ograničenja ispravan identifikacioni broj poreskog obveznika u SAD-u i potpuno popunjen obrazac W-9. Za poreske obveznike izvan SAD-a, ova informacija treba da uključuje, bez ograničenja ili potpisanu potvrdu da obveznik nema aktivnosti u SAD-u (kao što je opisano na Google AdSense: Strani za informacije o porezu koja se nalazi na https://www.google.com/adsense/taxinfo, ili na drugim sličnim adresama koje Google povremeno daje) ili potpuno popunjen obrazac W-8 ili drugi obrazac za koji je potreban ispravan identifikacioni broj poreskog obveznika u SAD-u, kao što zahtevaju poreski organi u SAD-u. Iznos bilo kojih bankarskih troškova za vraćene i otkazane čekove koji su vraćeni ili otkazani zbog greške ili propusta u informacijama o plaćanju ili kontaktu mogu biti odbijeni od nove uplate. Slažete se da ćete platiti sve primenljive poreze i troškove koje propisuje bilo koji državni organ u vezi sa Vašim učešćem u programu. Google može da izmeni svoje cene i/ili strukturu plaćanja u svakom trenutku. Ako osporavate bilo koje plaćanje koje je izvršeno u okviru ovog programa, morate obavestiti Google pisanim putem u roku od trideset (30) dana od takvog plaćanja; ukoliko ne obavestite Google o tome to će predstavljati odricanje od bilo kog Vašeg potraživanja koje je u vezi sa spornim plaćanjem. Plaćanja će se jedino izračunavati na osnovu evidencije koju vodi Google. Google neće prihvatiti nijedno drugo merenje ili statistiku i oni neće imati nikakav uticaj na ovaj ugovor. Plaćanja na osnovu ovog ugovora služe samo za Vašu upotrebu i ne mogu se prebaciti ili na bilo koji drugi način preneti na bilo koju treću stranu (tj. distribuirati Svojinama kojima Vi upravljate, a koje zahtevaju posebna plaćanja) osim ako ne postoji izričito pisano ovlašćenje kompanije Google (uključujući i ono putem elektronske pošte). Google može povremeno zadržati sredstva, isplate i druge iznose koji Vama dospevaju, u vezi sa Programom AdSense. Primate na znanje i saglasni ste da Google može, bez obaveštenja dostavljenog Vama, priložiti humanitarnoj organizaciji koju izabere Google, sva sredstva, isplate i druge iznose u vezi sa Programom AdSense koje zadržava Google a koji dospevaju Vama (ukoliko postoje), ali koje Google ne može da Vam isplati ili dostavi iz razloga što je Vaš nalog Neaktivan (u skladu sa definicijom iz daljeg teksta). “Neaktivan” znači da, na osnovu evidencije Google-a: (a) u periodu od dve (2) ili više godina niste pristupili svom nalogu ili primili sredstva, isplate ili druge iznose koje je Google pokušavao da vam isplati ili dostavi, i (B) Google nije bio u mogućnosti da dođe do Vas, ili nije od Vas dobio odgovarajuća uputstva u vezi sa isplatama, nakon što Vas je kontaktirao na adresu koja postoji u evidenciji Google-a.

12. Publicitet. Slažete se da Google može da koristi Vaše ime i logotip u prezentacijama, reklamnom materijalu, listi korisnika, finansijskim izveštajima, listama korisnika Internet strana, stranama rezultata pretraživanja i stranama sa preporukama. Ako želite da koristite Google-ova trgovinska imena, zaštitne znake, logotipove, imena domena i druga prepoznatljiva zaštićena imena ("zaštićena imena"), to možete da učinite ukoliko je to u skladu sa ovim sporazumom i u skladu sa Google-ovim važećim smernicama o korišćenju zaštićenih imena i svim sadržajem koji se tu nalazi ili je naveden, a smernice za to se nalaze na sledećoj adresi: http://www.google.com/permissions/guidelines.html (ili nekoj sličnoj URL adresi koju Google može da objavi s vremena na vreme).

13. Izjave i garancije. Vi izjavljujete i garantujete (a) da su sve informacije koje ste poslali Google-u za učešće u programu tačne i važeće; (B) da ste Vi vlasnik svake Svojine ili da ste zakonski ovlašćeni da delujete u ime vlasnika takve Svojine (Svojina) za potrebe ovog sporazuma i programa; (v) da imate sva potrebna prava, ovlašćenja i odobrenja da potpišete ovaj sporazum i da izvršite sve radnje koje se od Vas traže sporazumom i (g) da se pridržavate i da ćete nastaviti da se pridržavate svih važećih zakona, statuta, uredbi i propisa (uključujući, bez ograničenja, i Zakon o neželjenim porukama (CAN-SPAM Act) iz 2003. godine i sve važeće zakone o zaštiti podataka i privatnosti) prilikom izvršenja bilo koje navedene obaveze. Osim toga, ukoliko je Vaš sajt prikazivač audio i video sadržaja (1) Vi izjavljujete i garantujete da posedujete važeću licencu za korišćenje i distribuciju tog programa za prikazivanje audio i video sadržaja (uključujući sav sadržaj iz njega, uključujući bez ograničenja bilo kakve Oglase ili Oglasne jedinice) za potrebe ovog Ugovora i Programa, i (2) Vi ćete obezbediti da je bilo koji program(i) za prikazivanje audio i video sadržaja koji sačinjava sajt u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora. Pored toga, izjavljujete i garantujete da je svaka Svojina i sav materijal prikazan na njoj: (i) u skladu sa svim važećim zakonima, statutima, uredbama i propisima; (ii) da ne krši i nije kršila nijednu obavezu prema nekoj osobi ili licu, niti mu je uskratila neka prava, uključujući, bez ograničenja, prava na intelektualnu svojinu, prava na publicitet ili privatnost ili prava i obaveze u vezi zaštite potrošača, odgovornosti za proizvode, delikta ili teorije ugovora i (iii) da nisu pornografske, da nemaju sadržaj koji podstiče mržnju ili na bilo koji drugi način podstiču nasilje.

14. Vaša obaveza naknade štete. Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i da nećete kriviti Google, njegove zastupnike, podružnice, pomoćnike, direktore, službenike, zaposlene ili povezane treće strane (npr. povezane oglašavače, sindikalne partnere, izdavače licenci, savetnike i preduzetnike) (jednim imenom "obeštećene strane") u slučaju nekih i svih tužbi, poziva na odgovornost, štete i troškova od treće strane (uključujući i nadoknadu štete, iznos poravnanja i zakonska plaćanja), koja se pokrenu protiv obeštećenih strana, a koji potiču od, vezani su za ili mogu da poteknu od Vašeg korišćenja programa, Svojine (Svojina) i/ili Vašeg kršenja bilo kog uslova ovog sporazuma.

15. Prava kompanije Google. Prihvatate da Google poseduje sva prava, vlasnička prava i interese, uključujući, bez ograničenja, sva prava intelektualne svojine (kao što je definisano u daljem tekstu), u programu i na program (uključujući i Google-ovu tehnologiju postavljanja oglasa, tehnologiju pretraživanja, referentnu tehnologiju i mogućnosti zaštićenog imena, uključujući i obuhvaćene licence, a bez stavki trećih strana koje je licencirao Google i bez bilo kojeg programa trećih strana koji služi za prikazivanje audio i video sadržaja koji može sačinjavati Svojinu) i prihvatate da nećete tražiti nikakva prava, vlasnička prava ili interese u programu i na njega, osim ako nisu izričito navedena u ovom sporazumu. Nećete menjati, prilagođavati, prevoditi, pripremati radnje koje proizilaze iz toga, vršiti inverzni inženjering, rastavljati ili na neki drugi način pokušati da dobijete izvorni kôd iz bilo koje Google usluge, softvera ili dokumenta, niti ćete praviti ili pokušati da napravite zamenu ili sličnu uslugu ili proizvod korišćenjem programa ili pristupanjem programu ili povezanim informacijama o vlasništvu. Nećete ukloniti, sakriti ili izmeniti Google-ovu napomenu o autorskom pravu, mogućnostima zaštićenog imena ili neke druge napomene o vlasništvu koje su dodate ili sadržane u nekoj Google usluzi, softveru ili dokumentu (uključujući, bez ograničenja, prikaz Google mogućnosti zaštićenog imena pomoću oglasa, veza, polja za pretraživanje, rezultata pretraživanja i/ili dugmadi za preporuke, šta god bilo primenljivo). "Prava intelektualne svojine" su bilo koja i sva prava koja se javljaju u okviru zakona o patentiranju, zakona o zaštiti autorskih prava, zakona o zaštiti poluprovodničkih čipova, zakona o čuvanju poslovne tajne, zakona o zaštitnim znacima, zakona o nelojalnoj konkurenciji, zakona o pravu na publicitet, zakon o pravu na privatnost i nekog ili svih drugih vlasničkih prava, kao i nekih ili svih aplikacija, obnova, produženja, nadogradnji ili prijemu u vezi s tim, koji stupaju na snagu odmah ili u budućnosti bilo gde na svetu.

16. Prava na informacije. Google može da zadrži ili koristi, u skladu sa uslovima Google pravila o privatnosti (koja se nalazi na http://www.google.com/privacy.html ili nekoj sličnoj adresi koje Google može da objavi s vremena na vreme), sve informacije koje dostavite, uključujući i, bez ograničenja, demografske podatke o Svojini i informacije o kontaktu i naplati. Slažete se da Google može da prenese i otkrije trećoj strani lične informacije za Vašu identifikaciju u cilju odobrenja i omogućavanja Vašeg učešća u programu, uključujući i treće strane sa sedištem u zemljama čiji su zakoni o otkrivanju podataka manje ograničavajući od zakona u Vašoj zemlji. Google može i da dostavi informacije u slučaju neke pravne procedure, kao što su pozivi za svedočenje, nalozi za pretres i sudski nalozi ili za utvrđivanje ili sprovođenje zakonskih prava ili odbranu od zakonskih tužbi. Međutim, Google se odriče svake odgovornosti i neće Vam biti odgovoran za otkrivanje takvih informacija takvoj trećoj strani. Informacije koje ne identifikuju lično Vas, uključujući URL adrese Svojine, statističke podatke karakteristične za Svojinu i slične informacije koje prikupi, Google može da podeli sa oglašavačima, poslovnim partnerima, sponzorima i ostalim trećim stranama. Pored toga, dajete Google-u pravo da pristupi Svojini, indeksira i sačuva Svojinu (Svojine) ili bilo koje njihove delove, uključujući i automatski pomoću Internet paukova ili pretraživača.

17. Razno. Ovaj sporazum je u skladu sa zakonima Kalifornije, osim u slučaju sukoba zakonskih principa. Bilo kakav spor ili tužba koja proizađe iz ovog sporazuma ili u vezi sa njim biće rešen sudskim putem u okrugu Santa Klara u Kaliforniji. Strane naročito isključuju iz prijave za sporazum Konvenciju Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) i Zakon o razmeni podataka o računarima (Uniform Computer Information Transactions Act). Ovaj sporazum predstavlja celokupni sporazum između strana, a u vezi sa gorenavedenim predmetom. Bio kakve izmene ovog sporazuma moraju biti sačinjene u pisanoj formi i sprovedene od obeju strana, Vašim prihvatanjem ažuriranih uslova na mreži ili nakon Vašeg nastavka učestvovanja u programu posle Google-ovog ažuriranja tih uslova. Ukoliko strana ne zahteva izvršenje neke odredbe, to ne utiče na njeno pravo da zahteva izvršenje u bilo kom trenutku posle toga, niti neizvršenje raskida ili neizvršenje sporazuma znači neizvršenje bilo kog narednog raskida ili neizvršenje sporazuma, kao ni neizvršenje te odredbe. Ako se bilo koja odredba smatra nemogućom za sprovođenje, onda će ta odredba biti izmenjena u cilju ispunjenja namera te strane, a ostale odredbe ovog sporazuma će ostati na snazi. Ne smete da prodate, dodelite ili prenesete svoja prava navedena u sporazumu. Takav pokušaj dovodi do raskida sporazuma, bez odgovornosti Google-a. Bez obzira na gore navedene činjenice, Google može da dodeli ovaj sporazum bilo kojoj podružnici u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Veza između Google-a i Vas nije zakonsko partnerstvo, nego veza nezavisnih preduzimača.

25.02.2008.​
 
B

Banop

Gost
Adsense problem

Imam jedan problem sa Adsense nalogom.

Ranije sam koristio adsense sa jednog gmail naloga a sad kad sam napravio novi sajt i napravio sam novu gmail adresu i novi adsense povezan sa tom novom gmail adresom.

E sad problem je taj sto kad hocu da se ulogujem na adsense nalog(novi) google mi prikazuje da postoji nalog sa istim podacima.

Obrisao sam potpuno taj stari nalog i evo opet mi prijavljuje isto.


Sta da radim ? Kome da se obratim ?
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
RE: Adsense problem

Nisi imao potrebu da brises stari nalog. Na jednom nalogu mozes da koristis Adsense za sve sajtove.
Proveri da li je obrisan stari nalog, pa podnesi ponovo zahtev za novi nalog i ostaje ti samo da cekas.

Izmena: teme su spojene.
 

jelajelena

Poznata ličnost
Starosedelac
Učlanjen(a)
07.02.2011.
Poruke
1.175
Broj reagovanja
8
Koliko se obicno ceka da odobre, ja sam poslala ima vise od dve nedelje i nemam odgovor
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
Obično manje. Mada zna i da potraje.
 

darktwen

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
30.05.2010.
Poruke
19
Broj reagovanja
0
Mene je Google prihvatio ;) !
Daju stvarno dobre parice, 20 do 60 dinara po kliku :oops:
Nego @Stemis , reci mi je li i tebi šalju loro ček? I na koliko je najmanji iznos? Koliko ti dobijaš otprilike, koliko čekaš na odobrenje čeka? I u kojoj banci? Po drugim iskustvima čuo sam da je komericajlna banka najbolja, banca intesa DERE!
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
Loro ček? Ne znam šta je to, odnosno šta predstavlja. banke adsense čekove tretiraju kao kompanijske čekove. Najmanja uplata je 80 evra. Na verifikaciju čeka čekam do 40 dana u Intezi. Inače, kada sam se raspitivao koja je banka najpovoljnija, U Vojvođanskoj banci su mi nudili isplatu čeka odmah, ali ja sam već imao otvoren račun u Intezi, te nisam hteo da menjam banku pošto mi čekanje ne znači ništa, a podatak da Inteza uzima veliku proviziju nije tačan, jer im je provizija 2-3 evra na unovčenih 100.
 

darktwen

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
30.05.2010.
Poruke
19
Broj reagovanja
0
Kako bre minimum 80 eura?Piše lepo kada klikneš na ono kada ću biti isplaćen, ono piše "za iznose veće od 10 eura".I da taj ček se zove LORO ček i izgleda ovako:

316810_2111115773489_1113463565_31836259_1539706143_n.jpg
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
Znam kako izgleda taj ček. Iznose veće od 10 eura isplaćuju ukoliko ugasiš nalog. Inače, ne šalju novac dok ne dostigneš zaradu od 80 eura. Pročitaj malo detaljnije help, sve je lepo objašnjeno.
 

darktwen

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
30.05.2010.
Poruke
19
Broj reagovanja
0
Glupost... :oops:
Nego jel dozvoljeno stavljati adsense oglase na forume o religiji?
 

LukaPaunovic

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
06.12.2011.
Poruke
9
Broj reagovanja
0
E ja nesto da pitam, :D registrovan sam na adsense, i imam preko 10 eura, dobio sam obavestenje da ce mi stici pin kod na adresu u roku od 40 dana tj. od 04.12.2011 . E Stemis posto si ti imao adsense, ne znam sto si uklonio, redovno pratim tvoj forum ali sam se tek registrovao, sad me zanima kada je tebi stigao pin kod, za koliko dana? (putem obicne poste)
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
Ne secam se tačno, ali nisam čekao duže od 30-ak dana. Ponovo ću ubaciti adsense, ali pošto sam izvršio konverziju foruma, promenjeni si linkovi i adresa tema, očekujem da u sledećih tridesetak dana imam manju posetu, a onda ću ubaciti adsense.
 

LukaPaunovic

Suspendovan nalog
Učlanjen(a)
06.12.2011.
Poruke
9
Broj reagovanja
0
Da li si ti menjao u google webmasters brzinu indeksiranja svog sajta, posto meni indeksira tek posle 1 do 3 dana :(
Teme i to.. ili to zavisi od posecenosti sajta? :(
 

Stemis

Prinudni upravnik
Urednik
Učlanjen(a)
12.02.2009.
Poruke
30.805
Broj reagovanja
16.936
Horoskop
Ovan
Sve zavisi od optimizacije. I od posećenosti. Na starom forumu su mi linkovi indexirani bili u roku od nekoliko sati. Očekujem da će i ovde ubrzo krenuti. U Webmaster tools se ne može povećati brzina, ali može se videti kakvih problema ima. Ali to je sada neka druga tema, a ovde se piše o Adsensu.
 

**Tara**

Poznata ličnost
Učlanjen(a)
04.12.2011.
Poruke
84
Broj reagovanja
13
Ja (chitaj: Haker nad hakerima :kul: ) bi htela malo da zaradim od svog bloga (u poslednjih mesec dana preko 2000 ljudi ga je posetilo ili komentarisalo)
Mozete ga shnjufnuti na http://njushak.blogspot.com/
Kako to da uradim?
Citala sam dosta o Adsensu...
Ali hoce li mi neko iz iskustva ukratko reci kako sve to funkcionise?
Hoce li mi staviti neke bzvz linkove na blog?
Mogu li da biram mesto gde ce da stoje (recimo sa strane, ili u samom dnu bloga)
Hoce li mi slati stalno iste linkove na koje ljudi klikcu, ili ce biti nesto sto ima veze sa mojim blogom?
Jer, (oprostite na silnim pitanjima, nije lako biti haker nad hakerima :kul: ) ako mi posalju neke bzvz stvari, to niko nece kliknuti?!
Citaoce mog bloga znaima moda i putovanje...
Hoce li oglasi koje mi kace biti na Srpskom?Uf, veliki poljubac za onoga ko skupi hrabrosti i pocne da mi odgovara (ako zasluzi mozda castim i kaVom)
 

**Tara**

Poznata ličnost
Učlanjen(a)
04.12.2011.
Poruke
84
Broj reagovanja
13
I da... :) Da li je dovoljno sam da kliknu kod mene i odu na drugi sajt, ili taj koji klikne mora i da nesto kupi/registruje se ili slicno tu gde ga je oglas odveo... ? :D
 
Vrh Dno