Čujte Srbi

Tihi

onaj što teče
Član
Бекство са села у град
На исти тај недостатак полета у раду не наилазимо само на селу, наилазимо на њега и у
граду, чак и у израженијој мери. Пре свега, зашто вам са села све више празне, а сеоска
омладина, која сигурно не би била сувишна на селу, наваљује у градове да би ту
потражила запослење? Сигурно не,зато што их ваше село, које је, осим ретких
изузетака, једно од најплоднијих и најненасељенијих у Европи, не би могло хранити.
Не, она долази у град из два друга разлога: прво, данас многи млади људи сматрају
понижавајућим да буду сељаци, па, желе да буду „чиновници” јер мисле, и у великој
већини случајева с правом тако мисле, да ће им посао у својству чиновника бити
лакши. Овакво стање духа, наравно, слабо погодује васпитавању вредног особља у
државним службама. И, заиста, лично искуство ми је показало да је половина ваших
чиновника лоша и веома лења. Довољно је да уђете у пошту, где безбројне госпођице
непрестано брбљају, поправљају шминку, а једва да се потруде, и то веома нељубазно,
да удовоље народу којем би морале бити на располагању.

dr Arčibalda Rajs
 

Stemis

Neodgovorni urednik
Urednik
Mene je najviše zaprepastio odnos koji je država imala prema vojnicima. Koji je i danas potpuno isti, upoređujući pogazena prava rezervista iz ratova 90-ih i 99-e.
 
Vrh